Danas je u prostorijama Općine Preko održan sastanak na temu međusobne suradnje policije i lokalne zajednice. Na sastanku su uz načelnika Policijske uprave zadarske Antona Dražinu sudjelovali načelnik Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar, Romano Landeka i pomoćnik voditelja Službe za javni red i sigurnost Josip Gulan te predstavnici otočnih općina zadarskog arhipelaga, Jure Brižić načelnik Općine Preko, Bruno Mišlov načelnik Općine Kali, Krešimir Ćosić načelnik Općine Pašman, Anđelo Palaškov načelnik Općine Tkon, pročelnica Općine Kukljica Zorana Tomasov Majpruz te Vladimir Radulić, pročelnik Općine Sali.

Sastanak je održan u cilju nastavka dobre suradnje nakon što je novim teritorijalnim ustrojem Policijske uprave zadarske, mjesnu nadležnost od Policijske postaje Zadar preuzela Postaja pomorske i aerodromske policije Zadar.

Postaja pomorske i aerodromske policije Zadar osim nadzora državne granice na moru i zračnoj luci, kontrole teritorijalnog mora, nadzora iz područja morskog ribarstva, sigurnosti plovidbe i sl., obavlja i druge policijske poslove koji se odnose na zaštitu života, sigurnosti, imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela na području za koji je zadužena.

Pozdravljajući novi teritorijalni ustroj, predstavnici lokalne zajednice su naglasili kako su promjene već vidljive kroz prisutnost policijskih službenika na otocima, a sastanak se nastavio kroz međusobnu izravnu komunikaciju na teme sigurnosti plovidbe na moru i aktivnostima policije, sigurnosti cestovnog prometa te intencijama postavljanja kamera za nadzor brzine kretanja, prevencije svih oblika rizičnog ponašanja kroz nacionalne i lokalne projekte s naglaskom na prevenciju imovinskih delikata, posebice prijevara građana treće životne dobi „na kućnom pragu" itd.

Na kraju je zajednički inicirano održavanje sljedećeg susreta kako bi se analizirao proces prilagodbe i koordiniranog djelovanja te je ukazano i na važnost osnivanja jedinstvenog Vijeća za prevenciju otočnih općina koje bi zajednički okupilo predstavnike policije i druge dionike društva kako bi se zajedno usmjerilo djelovanje na povećanju opće sigurnosti građana, javnog reda, zaštite materijalnih dobara te povećanja ukupne kvalitete života s obzirom na sličnu problematiku na području otoka, priopćili su iz PU zadarske.