Skoro 13 godina trebalo je hrvatskim službama da ocijene što je to deponirano u Biljanima Donjim. Znalo se, naravno, odmah da je tzv. Crno brdo zapravo silikomanganska i feromanganska troska, otpadna tvar odbačena na ovo mjesto pri sanaciji propale šibenske Tvornice elektroda i ferolegura. Tvrtka MLM Group iz Zagreba, koja je odradila posao „sanacije", tvrdila je kako je riječ o vrijednom građevinskom materijalu koji se može upotrijebiti za asfaltiranje cesta i zbog toga je odbijala provesti sanaciju.

Nakon brojnih ekspertiza Ministarstvo gospodarstva prošle je godine dobilo nalaz kako se ne radi o mineralnoj sirovini te tek sada određuje kako će se taj, po nekima i kancerogeni, otpad zbrinuti.

Europski sud još je 2019. potvrdio da se radi o otpadu te je Republici Hrvatskoj naložio zbrinjavanje, a nedavno je zbog neaktivnosti podnio tužbu protiv države, s mogućim plaćanjem penala zbog počinjenih propusta.

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Mile Horvat pojasnio je zašto Crno brdo nije davno sanirano i kad će biti.

- U Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine, u pregledu statusa projekata sanacija tzv. crnih točaka, koje su definirane kao lokacije u okolišu visoko opterećene otpadom nakon dugotrajnog neprimjerenog gospodarenja proizvodnim (tehnološkim) otpadom, nije uvršteno odlagalište kamenog agregata (tzv. Crno Brdo) u Biljanima Donjim, ali je naknadno uvršteno u Izmjeni Plana u siječnju 2022. godine.

Odluka o sanaciji još nije donesena jer je u međuvremenu Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ugovorilo ispitivanje svojstava talioničke troske radi utvrđivanja mogućnosti uporabe ovog agregata u građevinarstvu. Na temelju izvješća od 5. srpnja 2022. godine o vještačenju legure odložene na lokaciji Crno Brdo, koje je izradilo društvo Ascon Institut dio.o. iz Velike Košnice, proizlazi da je trosku odloženu u Biljanima Donjim moguće koristiti s drugim materijalima, a ne samostalno, zbog čega se ona više ne smatra mineralnom sirovinom, te je u tijeku određivanje daljnjih aktivnosti i dinamika postupanja, kaže Horvat.