Luksuzna vila s bazenom u Debeljaku, koja se već duže vremena prodaje za 750 tisuća eura, izgrađena je na zemljištu kojeg je Općina Sukošan 2013. godine prodavala za zbrinjavanje mladih.

Jedna je to od 50 vila u Debeljaku koja je dobila i nagradu Zadarske županije - Welcome u katagoriji kuća za odmor. Prema aktualnim oglasima 10-ak vila iz Debeljaka je na prodaji što ne znači da su su sve izgrađene na općinskom zemljištu.

Početna cijena je bila 50 kuna i upravo toliko je licitirala vlasnica vile od 364,07 m2 koja je izgrađena 218. godine na 909 metara četvornih. Na toj čestici, Općina Sukošan je u vlastovnicu upisala zabilježbu na katastarsku česticu 4503/5., koja važi narednih 10 godina od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine broj 02/14 od 10. veljače 2014. godine. Znači, u ovom slučaju zabrana prodaje vrijedi do 10. veljače 2024. godine.

- Ukoliko kupac želi prodati nekretninu prije isteka roka od 10 godina mora zatražiti suglasnost Općine Sukošan, a Općina će od njega tražiti da plati razliku do punog iznosa kupoprodajne cijene, kao što je to i regulirano kupoprodajnim ugovorim. Nakon toga bi se brisala zabilježba o zabrani otuđenja. Mišljenja sam da niti jedan ozbiljni kupac ne bi kupio nekretninu za koju postoji zabilježba zabrane otuđenja, navodi se u odgovoru načelnika Ante Martinca.

S obzirom da su svi općinski tereni u tadašnjoj akciji načelnika Sukošana u Debeljaku, koji se sve više pretvara u turističko naselje, pitali smo Martinca kakav je ishod prodaje jeftinih terena za zbrinjavanje mladih obitelji. Na natječaju je bilo veliko zanimanje za 41 teren od 800 i 900 metara četvornih kao i one od 1 600 kvadrata. Općina je dobivala ponude za njih od 45 do najviše 127 kuna po metru četvornom.

Sklopljeno je ukupno 47 kupoprodajnih ugovora, informacija je načelnika Martinca kao i da je u sklopu projekta stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sukošan do sada ukupno izgrađeno 14 kuća s tim što su dvije kuće još u fazi izgradnje.

Načelnik Sukošana je spreman na ozbiljnu reviziju s obzirom da postoji opasnost zloupotrebe tako što bi se jeftino zemljište po isteku 10 godina moglo skupo unovčiti.

Općina Sukošan ima u planu u drugoj polovici ove godine, a svakako prije isteka svakog pojedinačnog roka od 10 godina koliko traje zabrana otuđenja nekretnine, od svih kupaca koji još nisu izgradili kuće na zemljištu koje su kupili pod povoljnijim uvjetima, zatražiti pisano očitovanje o razlozima za to, najavio je Martinac i otkrio karte.

- Ukoliko kupac ne bude dao valjane razloge zbog čega nije izgradio kuću odnosno ukoliko Općina Sukošan ocijeni da navedeni razlozi nisu opravdani, takvom kupcu će se dati primjereni rok u kojem će biti obvezan, sukladno sklopljenom kupoprodajnom ugovoru, Općini Sukošan platiti razliku do pune tržišne cijene predmetne nekretnine i to tržišne cijene prema novoj procjeni vrijednosti nekretnine, u vrijeme nastanka obveze plaćanja razlike u cijeni, a ne tržišne cijene koja je bila u vrijeme prodaje zemljišta, navodi načelnik u svom očitovanju.

Postoji i plan B.

Ukoliko kupac ne bude mogao ili htio vratiti razliku do pune tržišne cijene nekretnine imat će mogućnost vratiti odnosno prodati to zemljište Općini Sukošan i to po cijeni po kojoj je i kupio (cijena s popustom).

- Svi natjecatelji na javnom natječaju dali su Izjave ovjerene kod javnog bilježnika da u RH nemaju stan ili kuću u vlasništvu odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu, kao i da on ili njegov supružnik nije imao stan, kuću ili odgovarajuće građevinsko zemljište koje je otuđio (prodao, darovao i sl.) u zadnjih pet godina odnosno da će izgradnjom kuće na zemljištu koje su kupili pod povoljnijim uvjetima riješiti svoje stambeno pitanje, podsjeća načelnik općine Sukošan.

Martinac ima i opravdanje za one koji su izgradili vile za iznajmljivanje.

Općina nije mogla uvjetovati kakav tip kuće se može izgraditi pa je svatko tko je imao dovoljno financijskih sredstava mogao izgraditi kuću koja će pored stanovanja služiti i za pružanje usluga smještaja.

- Nastavno na rečeno primarni cilj prodaje zemljišta mladim obiteljima je izgradnja kuća za stanovanje odnosno pomoć mladim obiteljima u rješavanju njihovog stambenog pitanja. Ukoliko vlasnici kuća obavljaju i djelatnost pružanje usluga smještaja (iznajmljivanja soba u vrijeme turističke sezone ) na to ne možemo utjecati jer svaki vlasnik objekta koji ishodi rješenje nadležnog ureda da objekt ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju te da građevina u kojoj će se pružati usluge ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima, ima pravo baviti se tom djelatnošću, ustvrdio je načelnik Sukošana u kojem je, kao što je poznato, nabujala gradnja turističkih objekata.