Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva gospodarstva dala je cjelovitu informaciju o izgradnji mjesta za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom i stlačenim prirodnim plinom u Luci Gaženica. Najava LNG Hrvatska d.o.o. u svibnju prošle godine da planira izgradnju skladišta plina u Gaženici uzburkala je duhove u Zadru, pogotovo jer o tome nitko u lokalnoj vlasti, pa ni u Lučkoj upravi Zadar, o tome nije imao pojma. U međuvremenu je rat u Ukrajini ukazao na potrebu gradnje više ovakvih pretovarnih mjesta, te će prema svemu sudeći i ovaj u Zadru u bližoj budućnosti biti sagrađen.

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Mile Horvat kaže kako postupak postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš u ovakvim slučajevima provodi Ministarstvo, a ne lokalna samouprava.

- Zahvat će omogućiti prekrcaj ukapljenog prirodnog plina iz opskrbnih UPP plovila i UPP cisterni u spremnike, punjenje UPP-om plovila i cestovnih vozila pogonjenih UPP-om, punjenje vozila pogonjenih stlačenim prirodnim plinom (SPP-om), prekrcaj UPP-a iz spremnika u autocisterne za daljnji prijevoz UPP-a, odnosno u UPP ISO kontejnere koji se mogu dalje transportirati cestovnim, željezničkim i pomorskim putem, navodi Horvat.

Mjesto za opskrbu plinom sastoji se od pristanište za plovila s opremom za prekrcaj, „bullet" spremnicima volumena 1.000 m3, spremnika s potpunom izolacijom, punilištima cisterni i kontejnera s nadstrešnicom, protupožarnim spremnikom s pumpnom stanicom, trafostanicom, upravljačkom zgradom, prometnicama i ostalim pomoćnim postrojenjima.

Izgradnja mjesta za opskrbu UPP-om planirana je kroz tri etape s postupnim povećanjem kapaciteta skladištenja. Postupno će se kroz pojedine etape povećavati i broj mjesta za utovar vagon cisterni te za kamione i ISO kontejnere.

- Ministarstvo odlukom imenuje savjetodavno stručno povjerenstvo iz redova stručnjaka, predstavnika tijela određenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave te predstavnika ministarstava. Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za upućivanje studije o utjecaju na okoliš na javnu raspravu i na kraju donosi mišljenje o prihvatljivosti zahvata. Ministarstvo razmatra prijedlog povjerenstva i donosi odluku o upućivanju studije na javnu raspravu te razmatra mišljenje povjerenstva i donosi rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, kaže Horvat.

Zainteresirana javnost moći će sudjelovati na javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš. Za vrijeme javne rasprave, koja ne može biti kraća od 30 dana, održat će se javni uvid u Studiju i javno izlaganje o zahvatu. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja javnog uvida i javnog izlaganja, načinu sudjelovanja javnosti, kao i o nacrtu rješenja i o rješenju donesenom povodom predmetnog zahvata bit će objavljeni na internetskim stranicama Ministarstva.