U nedjelju, 5. ožujka 2023. godine, u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti u pripravnosti je Sergej Kuštera, dr.med.dent.

Zahvati će se obavljati u njegovoj ordinaciji na adresi Andrije Medulića 1, Zadar, isključivo uz prethodni dogovor na broj telefona 023/213-956, u vremenu od 8 do 20 sati.