Jedna građanka Biograda uspjela je preko Općinskog suda u Zadru izboriti odštetu od 4.348 eura od osiguravajuće kuće zbog posljedica prometne nesreće koju je skrivio njihov osiguranik.

Kao putnica u automobilu Mercedes (ZD), kojim je s 1,45 promila upravljao njezin prijatelj, Biograđanka je 4. kolovoza 2017. godine zadobila više teških tjelesnih ozljeda: prijelom nosnih kostiju, gornje česljusti, nagnječenje pluća, potres mozga... Uz psihičku traumu kao posljedicu prometne nesreće trpi naruženost lakog stupnja i smanjenje životne aktivnosti koje je sudski vještak procijenio na 25%.

U odgovoru na tužbu osiguravajuća kuća istaknula je bitan doprinos tužiteljica za štetni događaj. Naime, nije bila vezana sigurnosnim pojasom, a uz to, pristala je na vožnju s vozačem za kojeg je znala da je u alkoholiziranom stanju. Sud je utvrdio kako je time tužiteljica djelomično doprinijela nastanku vlastite štete i to u omjeru od 35%. Za taj postotak umanjene su joj dosuđene naknade za imovinsku i neimovinsku štetu.

Ona je prvotno tražila 24.952 EUR-a, što je kasnije smanjila na 11.945 EUR-a, no uspjela je dobiti svega nešto više od 4.348 eura. Od toga mora izdvojiti 896 EUR za naknadu parničnog troška tuženiku.