Povodom predstavljanja Centra nezavisne kulture (CNK) za kojeg je i sam predsjednik Andrej Fric rekao da je krivog naziva, u sklopu još jednog EU projekta razvila se rasprava oko budućnosti Centra za mlade. Sam Fric je podsjetio na sve što se radilo u sklopu EU projekta od milijun kuna ZadrugArt kojim je ponuđeno više modela upravljanja Centrom.

Na predstavljanju udruge iz Šibenika i CNK okupili su se predstavnici zadarskih udruga među kojima je bio gradski vijećnik AM Roko Tadin, ali kao predstavnik jedne od udruga. Tadin je već dugo vremena uključen u ovaj proces oko Centra za mlade koji se lomi oko toga kako s njim upravljati. Ispostavilo se da s jedne strane postoje udruge koje žele dobiti samo besplatan prostor u kojem će predstaviti svoj rad, a ne žele upravljati. S druge strane su one koje bi upravljale, ali ne misle da je Centar za mlade prostor koji ispunjava svoju ulogu. I sterilan je, po ocjeni Jure Arasa, prenio je Tadin.

Pročelnica Dina Bušić ostala je pri prijedlogu osnivanja ustanove nakon koje bi se objavio javni poziv zainteresiranim udrugama. 

- Moje je mišljenje da bi trebalo biti obrnuto: da se vidi tko i zašto želi u Centar za mlade, oko čijeg naziva je također bilo nedoumica, a onda da se zajedno kreira model upravljanja njime, kazao je Tadin.

Za predstavnike pojedinih zadarskih udruga koje su u taj proces uključene od početka, to bi značilo već viđeno - oni su se izjasnili sa svojim potrebama prije više od dvije godine. I pitanje pročelnice Bušić što oni žele, kao i njen poziv da dođu kod gradonačelnika da se dogovore, također je prema ocjeni iz udruga, vrtnja u krug. Na pitanje kad će i kako ući u Centar, odgovor nisu doznali. Do kada će plaćati skupi najam dvorana i to novcem kojeg dobiju od Grada dok prostor Centra zjapi prazan, pitanje je udruga u kulturi na kojeg još nema odgovora. Svaki idući sastanak za njih je bespredmetan ako će se i dalje pričati isto o istome, bez dogovora o Centru za mlade na zadarski način.

Ispada da su toliko truda i angažmana uložili, na dugom putu se razišli, a da do Centra i dalje vodi "Tramvaj zvan žudnja."