Zadarska županija u četvrtak je objavila natječaj za koncesiju od 20 godina na luke nautičkog turizma s benzinskom crpkom „Sv. Petar", Općina Sv. Filip i Jakov.

Procijenjena vrijednost koncesije iznosi 235.044.636,00 kn, odnosno 31.195.784,19 € što je vrtoglav iznos u odnosu na skoro završenu Marinu Drage te marinu u Sv Filip i Jakovu. Za prvu je potpisan ugovor na investiciju od 60 a za drugu je Jako Andabaka koji je dobio koncesiju najavio ulaganje od 50 milijuna kuna.

Kapacitet luke nautičkog turizma s benzinskom crpkom „Sv. Petar" sukladno Urbanističkom planu uređenja obalnog pojasa u naselju Sveti Petar iznosi 162 veza. Ukoliko se plovilo svede na ekvivalent duljine 12,0 m i širine veza na 4,0 m, dobiva se sveukupan kapacitet vezova u akvatoriju luke od 199 plovila, navodi se u natječaju.

U koncesiju se daje površina od ukupno 92.304 m². Obaveza budućeg koncesionara je ishođenje lokacijske dozvole, a rok mu je od 48 mjeseci od dana sklapanja ugovora o koncesiji, dovršiti izgradnju i predati davatelju koncesije uporabnu dozvolu.

Hoće li se tko javiti na natječaj otvoren mjesec dana, u Županiji ne znaju. Načelnik općine Sv. Filip i Jakov nedavno nas je uvjeravao kako ima potencijalnih kandidata.

U natječajnom dokumentu piše kako će budući ovlaštenik koncesije nadoknaditi 43.4 tisuća € za troškove papirologije. Tu spada izrada idejnog rješenja za 239.375,00 kn/31.770,52 eura, urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Sveti Petar za 8.361,53 €, te geodetske podloge i parcelacijskog elaborata.