Na području grada Zadra postoje dva reciklažna dvorišta, što je na broj stanovnika sasvim dovoljno. Jedno se nalazi na zapadnom dijelu grada, na odlagalištu Diklo, dok drugo "pokriva" istočni dio jer se nalazi u Gaženici. U nadležnosti Čistoće, osim navedenih, su i dva reciklažna dvorišta van Zadra, u Novigradu i Sv. Filip i Jakovu, u kojima djelatnici Čistoće prikupljaju otpad od stanovnika tih i okolnih općina.

U reciklažno dvorište građani Zadra mogu potpuno besplatno donijeti i odložiti problematični otpad, papir, metal, staklo, plastiku, tekstil, glomazni otpad, ulja i masti, boje, deterdžente, lijekove, baterije i akumulatore, električni i elektronički (EE) otpad te građevinski otpad iz kućanstva i dr.

Oko 45 vrsta otpada može se odlagati u reciklažnim dvorištima, koja su namijenjena upravo tome: odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Ono što građani najviše odlažu je glomazni otpad. Jedna osoba može donijeti neograničenu količinu otpada, osim građevinskog, i to popuno besplatno! U Čistoći smatraju da je tu informaciju potrebno neprestano naglašavati kako bi se pokušao riješiti problem divljeg odlaganja otpada u prirodu.

- Ljudi postaju svjesniji, educiraniji te više paze na okoliš. Samo ih treba često poticati i stalno učiti. Zato na našim službenim stranicama uvijek imamo naglašenu tu opciju besplatnog odlaganja u reciklažna dvorišta jer uvijek ima onih koji iz nekih razloga nisu upoznati s tim - ističu u Čistoći.

Čak i nakon renovacije stana, dakle sitnih kućanskih popravaka i adaptacija, građanin Zadra može slobodno odnijeti manje količine šute u reciklažna dvorišta. Privatnim osobama dozvoljeno je odlaganje građevinskog otpada do 200 kg u uzastopnih 6 mjeseci, a veće količine od toga mogu se odložiti na odlagalište Diklo, uz naplatu prema službenom cjeniku.

I pravne osobe mogu odlagati u reciklažnim dvorištima i na odlagalištu, što i čine, no oni imaju drugačije uvjete te se njima naplaćuje po kilogramu.

U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU MOŽE SE ODLOŽITI:
papir, staklo, plastika (PET ambalaža), metalna ambalaža (limenke), stare baterije, otpadna jestiva i maziva ulja i antifriz, zauljena ambalaža i krpe, otpadne fluorescentne cijevi, električni i elektronički otpad, otpadne baterije, glomazni otpad, sve vrste otpadnih polimera (plastike) i otpadnih vrećica.

Radno vrijeme odlagališta otpada: (ponedjeljak - petak 06:00-20:00 sati, subotom 06:00-16:00 sati)
Reciklažno dvorište otvoreno je: (ponedjeljak - petak 06:00-20:00 sati, subotom 06:00-16:00 sati.
Kontakt telefon: 091 310 76 75

Za odvojeno odlaganje otpada korisnici na raspolaganju imaju i dva mobilna reciklažna dvorišta, koja služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva. Jedno je namijenjeno stanovnicima na području grada, a drugo stanovnicima općina koje koriste naše usluge.

Mobilno reciklažno dvorište postavlja se na određenu lokaciju prema točno utvrđenom rasporedu. U mobilnom reciklažnom dvorištu otpad koji su građani odvojili u kućanstvu se privremeno skladišti. U njemu se ne obavlja obrada sakupljenog otpada pa aktivnosti postupanja s otpadom ne završavaju u mobilnom reciklažnom dvorištu, već podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta otpada kojeg u konačnici ovlaštene tvrtke oporabljuju.

Glomazni otpad iz kućanstava može se odvesti u reciklažna dvorišta gdje ga građani mogu besplatno odložiti u za to predviđene spremnike, svakim danom osim nedjelje, u radno vrijeme pojedinog RD (nije dozvoljeno pravnim osobama).

Za pravilno odvajanje i zbrinjavanje otpada izuzetno je važna informiranost i edukacija o cijelom procesu. Upravo zbog toga Čistoća kontinuirano radi na edukaciji građana svih dobnih skupina, posebno onih najmlađih. U sklopu projekta "Edukacija o cjelovitom gospodarenju otpadom", koji Čistoća provodi već dugi niz godina, kroz različite aktivnosti djecu se potiče na usvajanje novih znanja o otpadu i njegovom zbrinjavanju, uočavanje problema i pronalaženje načina njihova rješavanja.

Jedna od aktivnosti je i posjeta reciklažnim dvorištima gdje, uz sve potrebne informacije koje tamo dobiju, mogu aktivno sudjelovati u procesu pravilnog odvajanja otpada. Uz to, mobilno reciklažno dvorište predstavlja se učenicima osnovnih i srednjih škola, tada ga imaju priliku razgledati, saznati koje se vrste otpada i u kojoj količini mogu odložiti u spremnike koje sadrži te se upoznati s rasporedom postavljanja po mjesnim odborima.