U ponedjeljak u 11 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra bit će održana prezentacija plana investicije ulaganja Ciak grupe, kompanije koja se bavi distribucijom rezervnih dijelova i autoopreme.  Investitori pozivaju na prezentaciju gradske vijećnike preko predsjednika Gradskog vijeća Marka Vučetića. To je nova praksa investitora koja je počela s turskom Dogus grupom jer se zna da većina u Gradskom vijeći nije bezuvjetno izglasavanje planova kao što je to bilo do sada.

U pozivu piše kako Ciak na prostoru bivšeg NEC-a traži dogradnju postojećeg objekta na adresi Ulica 7. domobranske pukovnije 1. To bi značilo povećanje katnosti u razini s okolnim ili novim zgradama, odnosno  neboderima.

Zbog te investicije potrebna je izmjena postojećeg  Detaljanog plana uređenja Murvička DPU). Taj plan je mijenjan  u proljeće 2021. godine na zahtjev novog vlasnika terena BMP Asset.  U obuhvatu plana ostala je mogućnost gradnje 175 stanova. Hoće li to biti zgrade visine 21 metar ili neboderi koji su kao probni baloni pušteni u javnost.