Na gradilištu novog gradskog groblja Crno stiglo je proljeće. Ne zato što je deblokiran taj ugovoreni projekt koji nije nikad ni bio doveden u pitanje s tzv. nezakonitim amandmanima u proračunu, već zato što je počela sadnja.

Na gradilište su stigli Nasadi koji su 2012. godine proveli i arhitektonski natječaj za groblje kako bi počeli s oplemenjivanjem tog prostora. Sadnja je počela u zelenim otocima budućeg parkirališta. Rupe su iskopane za 38 kostela (fafarikula) i 10 pinija, doznajemo od direktora Josipa Krnčevića kao i da će biti postavljene cijevi za navodnjavanje mladih stabala. Direktor Nasada je zaslužan i što je sačuvana velika pinija na ulazu u buduće groblje.

Ona će sigurno ostati jer je i početna kota za sva geodetska mjerenja, rekla nam je voditeljica građevinskih radova uime podizvođača GS Gradnja iz Gospića, dipl. inž. Nidal Zintout.

Na tom najvećem gradilištu kojeg je nositelj i financijer Grad Zadar radilo se i prošle subote. Konture su već vidljive - stepenište, parkiralište, nogostupi, a dvije spilje koje su se pojavile su sanirane i prekrivene betonskim pločama. Radi se i protupožarni put, ukazala je inženjerka na istočnu stranu. Sa zapadne strane, brdo materijala iz iskopa sve je manje.

Prva faza, ugovorena još traje. Rok je tri godine od dana uvođenja u posao izabranog izvođača radova: albansko - kosovska zajednica Pe-Vla-Ku. Iako su oni bili uvedeni u posao prošlog ljeta, radovi su počeli tek na jesen.

Prema izvedbenom projektu pobjedničkog rješenje arhitektice Helene Pavel - Njirić, novo groblje se radi u 7 faza.

Etapa E1 - predviđa izgradnju grobne cjeline G1 i GZ te cjeline zajedničkih prostora
CG s pripadajućim prometnim površinama, komunalnom infrastrukturom te uređenjem pješačkih i zelenih površina na dijelu novoformirane k.č.br 2144/300 k.o. Crno.