Nakon četiri godine, koliko je trajao postupak donošenja VIII. izmjena Prostornog plana, taj dokument danas je na sjednici Skupštine Zadarske županije izglasan s 22 glasa HDZ-ove većine te jednim protiv. Nekoliko oporbenih vijećnika koji su u raspravi rekli da su protiv takvog plana, u trenutku glasanja napustili su dvoranu.

Jedan od njih je bio Ivan Matić iz MOST-a koji je kazao kako će svi koji dignu ruku za taj Plan podržati hidroelektrane za Zrmanji, Uni i Krupi.

- Konsenzusom se iz Obrovca tražilo da se izbaci hidroelektrana sa Zrmanje, to je trebalo nagraditi, a ne ostaviti u ovom Planu, kazao je Matić kao i to je kamenolom na Tulovim gredama Hitchcockov film.

- Glinica je definirana kao zagađeno tlo i zrak, a da je to zagađivač mora čim padne kiša, u Planu nema oznake. U Bilišanima, nadomak slapova Zrmanje, sanirana je deponija, a pored nje stavljena ikona koja označava sabirno mjesto za opasni otpad, ukazao je Matić.

Od resornog pročelnika Olivia Meštrovića dobio je odgovor kako su hidrocentrale objekti od državnog interesa, a za Tulove grede nije bilo nikakvog zahtjeva. Na ostale primjedbe tog eko-vijećnika, Meštrović nije odgovorio. Govorio je Matić o legalizaciji cementara na području Kruševa u Planu kao i njegov kolega Marko Klanac, upozorili su da investitor s juga Italije od 2003. godine mulja na tom prostoru i dobiva dozvole a da ništa nije napravljeno.

Ivan Matić

SDP-ovi vijećnici Vedrana Mišković i Jure Zubčić govorili su o tome da je predloženi plan trasira još veću betonizaciju i masovni turizam koji šteti prostoru. Očito je veliki pritisak distributera energije, naročito onih vezanih uz vjetroelektrane i solarne elektrane, na izrađivače Plana. Zaboravljam, koliko su za okoliš štetne fotonaponske solarne elektrane. Nadam se da u to nećemo srljati i misliti samo na profit. Male hidroelektrane su također jako veliki ekološki proble, navela je SDP-ova Mišković. Povećavaju se kapaciteti ugostiteljsko-turističkih zona, a vjetroelektrane i solarne elektrana mijenjaju krajobraz, istaknuo je SDP-ov vijećnik.

Za HDZ-ovog Davora Lončara najvažnije ja zaštiti poljoprivredno zemljište. Dobro je da se solari mogu graditi izvan građevinskog zemljišta, koje je kako se poslije doznalo niže vrijednosti, a to zemljište je u vlasništvo RH.

- Mi od toga nemamo ništa kao jedinice lokalne samouprave, a za investitore bit će jako sporo. Nije studija ta koja može odrediti sve a kamoli gospodarski razvoj. Studija može usporiti i zaustaviti razvoj, apelirao je Lončar, inače načelnik općine Poličnik.

Vijećnik Željko Perica iz Općine Stankovci također je pokazao interes za solare. Zabrinjava ga što nisu primijenili prave agro-solare pa da se između panela mogu saditi vinogradi ili voćke, naveo je Perica primjer iz Europe.

Olivio Meštrović

Ne može nas se prozivati da donosimo loš plan za neku mikrolokaciju kada ne trebamo znati svaku, kao što je Zrmanja, naveo je Luka Grbić u ime vijećnika većine kojima nije sporno u predloženom planu.

Uostalom uskoro će još jedne izmjene tog plana jer već 30 zahtjeva za solarnim elektranama čeka u Ministarstvu gospodarstva, ukazao je pročelnik Olivio Meštrović. On je podsjetio kako je Zadarska županija vodeća po energetskim promjenama već 20 godina. To znači da je zadarsko područje na udaru investitora tzv. zelene energije. Studija utjecaja na okoliš, a za koju je bilo 400 primjedbi, utjecala je na to da se ukloni 9 lokacija za vjetroelektrane.

 

Stjepan Gverić

Prijedlog plana u ime izrađivača izložio je Stjepan Gverić, ravnatelj Zavoda. Omogućeno povećanje kapaciteta pojedinih turističkih zona i propisane su mjere ublažavanja utjecaja na okoliš. Na razini Županiji smanjena je ukupna površina za 81 hektara i 40 posto zona doživjelo je izmjenu. Uvedeno je 8 novih sportsko-rekreativnih zona, a 8 je ukinuto, rekao je Gverić za golf terene među kojim najpoznatija lokacija Tustice premještena na novu lokaciju unutar općine Sukošan.