Gradska uprava otvorila je liniju za prijavu uzurpacija zelenih površina u Zadru i time ispunila još jedan uvjet Nezavisne liste Enia Meštrovića za prihvaćanje proračuna.

Naime, posljednjih dana pokrenuto je savjetovanje za dva njihova amandmana - najam stanova za smještaj roditelja djece koja se zbog težih oboljenja moraju liječiti izvan Zadra te sufinanciranje troškova izvanškolskih aktivnosti djece čiji roditelji ostvaruju pravo na doplatak za djecu.

Meštrović je od početka svog mandata u Gradskom vijeću upozoravao na sve veću betonizaciju grada te inicirao osnivanje posebne gradske inspekcije koja bi kažnjavala investitore za nepoštivanje propisanih 20 % zelene površine. Kako to nije zakonski moguće jer su kazne u nadležnosti Državnog inspektorata, išlo se na varijantu otvaranja izravnog maila i telefona za prijavu. Dojave će zaprimati komunalni redari koji sve više nalikuju na "Katicu za sve", a sada postaju i produžena ruka inspekciji.

- Uzurpaciju zelenih površina koje su u suprotnosti s uporabnom dozvolom izgrađenih građevina, građani od sada mogu prijaviti Odsjeku komunalnog redarstva na: izravan telefon za prijavu 023/208-126 ili na mail za prijavu uzurpaci[email protected], navodi se u obavijesti iz Grada Zadra.

Po zaprimanju dojave komunalni redar izaći će na teren te izraditi zapisnik koji će proslijediti nadležnoj službi građevinske inspekcije. Koliko će takvih slučajeva biti i hoće li na njih doista reagirati inspekcija, koja inače vodi takve postupke, pokazat će mjesečno izvješće komunalnog redara o pristiglim prijavama. Procijenjeni trošak u proračunu za ovu aktivnost iznosi 12.300 eura, što se odnosi na bruto trošak godišnje plaće dodatnog komunalnog redara koji se planira zaposliti.