Grad Zadar je ispred šume na području Vrh Skročini uz Put kotarskih serdara postavio video nadzor, naravno, kako bi se vidjelo tko baca otpad na zelene površine. Noću teško da će to kamere pokazati, ali one su po komunalnoj politici gradske vlasti postale najvažnije sredstvo protiv nereda u javnom prostoru.

Nedavno je u Glasniku Grada Zadra objavljen izvještaj o zakonskim obavezama provođenja plana gospodarenje otpadom.

U obimnom izvještaju za 2022. godinu iz Čistoće, u oči upada podatak kako su uklonjena tri neregistrirana auta s otoka Molata, Ista i Iža i tio o trošku Fonda za zaštitu okoliša.

Akciju čišćenja grada i otoka od neregistriranih auta, koju je 2019. godine žestoko najavio pročelnik Robertino Dujela, bit će da je zaustavila korona pa je žestoko pala u zaborav. Najava da će komunalne službe Grada Zadra ukloniti neregistrirane aute s tzv. gradskih otoka kojih je najviše na otoku Ižu, također se nisu obistinile.

Neriješen problem ostaju deponije smeća u zelenilu.

Od ukupno 23 lokacije, tijekom 2022. godine pet lokacija je u potpunosti sanirano. U tih pet akcija uklonjeno ukupno 43.590 kg odnosno 43,59 tona otpada. Radi se o lokacijama Bili brig - križanje Vinkovačke i Ogulinske ulice. Tamo je uklonjeno 113,32 tona građevinskog i biorazgradivog otpada.

Povodom obilježavanja Dana planete Zemlje provedena je zajednička akcija Grada Zadra i komunalnih društava Čistoća, Vodovod i Nasadi u kojoj je uz makadamski put na Novom Bokanjcu uklonjeno ukupno 40,26 tona uglavnom glomaznog otpada. Nakon sanacije na lokaciji je ponovno odbačen novi otpad.

Na otoku Silba, kod bivšeg odmarališta Apatin - putem ovlaštene osobe, po provedenom postupku jednostavne nabave uklonjeno je 21,11 tona azbestnog otpada, za što je utrošeno 65.968,75 kuna.

U izvještaju se navodi kako su dvije lokacije očišćene putem drugih osoba. Na Molatu je sam vlasnik očistio svoju parcelu po rješenju komunalnog redara.

U šumi uz Ulicu Julija Klovića prema Krešimirovoj obali - otpad je uklonjen od strane investitora u sklopu pripreme zemljišta za izgradnju, navodi se u izvještaju.