Gradonačelnik Zadra Branko Dukić i direktor Odvodnje Grgo Peronja obišli su danas završne radove koji se izvode na Bokanjcu u okviru projekta Aglomeracije. Riječ je o prvom od tri „lota" koji će se završiti u svibnju, osam mjeseci prije ugovorenog roka. Drugi dio Grad, kojemu pripadaju Diklo, Puntamika i drugi bliži kvartovi, na 50 je posto dovršenosti, a nakon nedavnog potpisa ugovora krenut će radovi u Petrčanima i Kožinu.

Izgradnjom na Bokanjcu bile su obuhvaćene 43 ulice, nogostupi, 12 retencijskih građevina oborinske odvodnje i 2 crpne postaje. Izvedeno je 1584 priprema za kućne priključke, što govori o velikom broju objekata koji će se moći priključiti na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Strabag je i ovog puta dokazao o kakvoj se firmi radi, jer će sve biti gotovo u svibnju, iako je rok bio siječanj sljedeće godine.

- Zahvaljujem mještanima Bokanjca na strpljenju, izvođaču koji se pokazao izuzetnim, a što ovaj projekt vrijedan 30 milijuna eura znači svima ne treba govoriti. Sanirali smo vodoopskrbnu infrastrukturu i postavili novu, pristupa se zadnjim metrima asfaltiranja i za nekoliko tjedana radovi će biti kompletno gotovi, najavio je Dukić.

- Nakon završetka procesa imat ćemo Zadar kao grad bez crnih jama i svako domaćinstvo s ispunjenim pravom na osnovne potrebe, rekao je Dukić.
Direktor Odvodnje kaže kako je do sada ugovoreno blizu 100 milijuna eura vrijednih radova. Na Bokanjcu je posebna vrijednost asfaltiranje prometnica u punoj širini i uređenje nogostupa, na čemu je inzistirao Grad Zadar, a i sam financirao, budući da to nije bilo prihvatljivo unutar projekta.

- Kad Ovaj broj priključaka od 1.584 pomnožite s tri ili četiri korisnika, dobijate ogroman broj stanovnika koji će uživati infrastrukturu koju nisu imali. Skoro dvije i pol godine bilo je prašine, buke, blata, ali nemoguće je nešto izgraditi da se ne radi. Na crnim jamama nije se moglo imati poslovne objekte, kvalitetan život, dovršetkom projekta vrijednost imovine porasla je najmanje 30 posto!, kaže Peronja.

Čim se obavi tehnički pregled kreću zahtjevi za priključcima. Riječ je o procesu koji se brzo obavlja, a jedan dio Starog Bokanjca već je prošao taj dio te je odobreno oko 200 novih priključaka.

- Ovi radovi kruna su dugotrajnog procesa, od gradnje kolektora visoke zone do sekundarne kanalizacijske mreže. Oni dijelovi grada koji iz različitih razloga nisu mogli biti u projektu Aglomeracije, poput Crnog, Dračevca i Ploča, nisu zaboravljeni te se za njih već rade projekti koje ćemo realizirati u skoroj budućnosti, najavio je Kasap.