Tankerska plovidba bila je jedina koja se odazvala natječaju Jadrolinije za kupnju dva polovna katamarana po početnoj cijeni od 14 milijuna eura.

Ponuda Tankerske plovidbe iznosila je 13 420 000 eura bez PDV-a (16,8 milijuna s porezom) i nema sumnje da ispunjava sve tražene uvjete. Kao što se i potvrdilo kako će Tankerska plovidba prodati dva katamarana koja je dala u najam. Radi se o katamaranima "Kolovare" i "Puntamika" koje je Jadrolinija uzela u tromjesečni najam od tvrtke TP Line za koju je Tankerska kupila šest katamarana.

Oba dvotrupca bila su neko vrijeme na vezu u zadarskoj luci dok nije potpisan ugovor o zakupu za 480 tisuća eura. Katamarani „Puntamika" i „Kolovare" potom su upućeni na održavanje brzobrodskih linija na riječkom području.

Oba katamarana su izgrađena 2019. godine, u brodogradilištu u Indoneziji, za naručitelja iz Singapura gdje TP kao i ostali brodari kupuju takve brodove. Zadovoljavaju i uvjete prema kojima im je kapacitet prijevoza najmanje 300 putnika i brzinom ne manja od 27 čvorova.

Rok isporuke koji je najvažniji kriterij u natječaju Jadrolinije, objavljenom u ožujku, zadarski brodar jedini može ispuniti. Nesumnjivo, Kolovare i Puntamika trajno će napustiti Zadar kao matičnu luku te postati dio flote državnog brodara Jadrolinije kojem je sjedište Rijeka.