Hrvatsko geografsko društvo - Zadar poziva na predavanje "Zadarska županija u europskom demografskom mozaiku", dr. sc. Nikole Šimunića koje će se održati u Multimedijalnoj dvorani na Novom kampusu 10. svibnja u 18:30 sati.

Nikola Šimunić (1986.) rođen je u Gospiću, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Završio je preddiplomski (2008.) i diplomski (2010.) studij primijenjene geografije na Sveučilištu u Zadru, gdje je i doktorirao (2017.). Izabran je (2018.) u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Bio je zaposlen u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar (2012. - 2021.), a od 2021. obnaša dužnost ravnatelja JU Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije. Izvodio je povremeno nastavu kao vanjski suradnik na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilišta u Zadru. U

 svom znanstvenom radu objavio je više znanstvenih radova, te je sudjelovao na više znanstvenih skupova. Temeljna znanstvena područja interesa su mu demografija i geografski-informacijski sustavi (GIS), a u užem smislu bavi se istraživanjem demografskih obilježja (dinamičkih i strukturnih) pojedinih područja, te analizama i kartiranjima u GIS (CAD) okruženju. Član je Hrvatskog geografskog društva, te Hrvatske gorske službe spašavanja.

Ulaskom Hrvatske u EU (2013.), hrvatski prostor je postao dio europskoga regionalnog mozaika koji se sastoji od većeg broja regija razvrstanih u 4 razine prostorne raščlambe. Hrvatske županije smatraju se NUTS regijama 3. razine, kojih u EU ima 1166 (sukladno posljednjoj varijanti NUTS klasifikacije iz 2021. godine). Takav referentni statistički okvir daje mogućnosti demografske analize odabranih indikatora koji potkrepljuju svakodnevna upozorenja znanstvenika (napose demografa) o demografskom slomu, ne samo Hrvatske, već i velikog dijela EU. Ideja predavanja je ukratko se osvrnuti na temeljnu problematiku demografske dinamike (depopulacija, selektivna emigracija) i strukturnih promjena (starenje) stanovništva Hrvatske, s naglaskom na Zadarsku županiju. 

U nastavku predavanja dat će se prostorni uvid u europski demografski regionalni mozaik kroz prizmu odabranih demografskih obilježja Zadarske županije.