Grad Zadar je preko leasinga lani nabavio sedam novih vozila. Novi službeni auti navodno se koriste prema potrebama posla i nisu pojedinačno raspoređeni određenim zaposlenicima ili dužnosnicima. To naravno nije istina, jer gradonačelnik i njegov zamjenik aute imaju na raspolaganju 24 sata.

Za razliku od drugih jedinica lokalne samouprave, odnosno malih općina koje imaju namjenska vozila za Komunalno redarstvo, Grad Zadar to nema ni za Prometno redarstvo. Oni su se ionako prebacili u kontrolu tzv. pametnog prometa, dok komunalni redari kod kontrole preuzimaju njihov i posao policije.

Među novim vozilima nema ni jedno na kojem je obilježje Grada Zadra, za razliku od starih auta koji se planiraju prodati.

Parkiralište Gradske garaže snimljeno prije 8 sati

U Gradu Zadru se pravila mijenjaju, pa tako više nema mjesta za islužena gradska vozila koja se i dalje koriste terenske službe.

I nije ih lijepo vidjeti na uređenom parkiralištu gradske garaže pored novih službenih auta i privatnih vozila pročelnika, pa se parkiraju ilegalno na Muraju. Točnije, ispred zgrade Narodnog lista, prostora koji se odavno pretvorio u parking na divlje, osim na četiri mjesta koja su rezervirali iz Muzeja antičkog stakla.

Umjesto da gradske službe uvode reda, oni sami sudjeluju u kreiranju nerada po pitanju parkinga. A kada ih se pita kako reguliraju novo parkiralište na platou koje u vlasništvu Grada Zadra, ne žele niti odgovoriti na novinarski upit.

I kada se tome doda kako na zgradi gradske garaže još uvijek stoji derutan krov od opasnog azbesta, onda je slika potpuna. Za planiranu izmjenu krovišta prije dvije godine prvo nisu imali novaca, a onda su rekli da tu zgradu dijele sa Županijom. Kao i u samoj zgradi Gradske vijećnice, gdje je Županija u svom dijelu uložila u ugradnju novog lifta, prvenstveno zbog invalida. Postojeći lift koji je izvan funkcije više od dva desetljeća, po gradskoj vlasti takav bi bio još tko zna koliko.

Kao i krov gradske garaže.