Nakon poduže stanke Gradsko vijeće je danas u 14,30 sati odgođeno za četvrtak u 14 sati.

Objavio je to Marko Vučetić, predsjednik Gradskog vijeća, kazavši kako se za nastavak sjednice nisu stekli uvjeti. Govornicu je zauzeo vijećnik Akcije mladih Ante Rubeša zbog čega je Vučetić proglasio prvo stanku od 10 minuta, a onda od dva sata. Predsjednik GV nije želio posegnuti za zaštitarima kao što su radili njegovi prethodnici.

Iako izbačen sa sjednice nakon dvije opomene koje je vijećniku Ante Rubeši uručio predsjednik Gradskog vijeća, jer je demonstrirao svoje ogorčenje prema kolegama vijećnicima koji su izglasali Proračun za 2023. godinu.

Rubeša ih je pitao je li ih sram što su propustili povijesnu priliku da nakon 30 godina potisnu HDZ.