Zadarska županija objavila je jučer natječaj za četiri radna mjesta s rokom prijava od osam dana.

Za stalno se traži savjetnik u Odsjeku za zaštitu okoliša i prirode te gospodarenje otpadom te savjetnik  u Odsjeku za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i ozakonjenje zgrada - ispostava Benkovac. 

Otvoreno je i mjesto višeg referenta, ali vježbenika u Pododsjeku za procjenu vrijednosti nekretnina. Mjesto vježbenik, ali referent ovim natječajem će se popuniti u Pagu pri Odsjeku za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i ozakonjenje zgrada.

Za prvo savjetničko mjesto kandidati mogu biti magistri struke ili stručni specijalist tehničke, prirodne, biotehničke, društvene ili humanističke struke. Za ostala mjesta također se traži lepeza širokog spektra, dok je za vježbeničko mjesto referenta potrebna tek srednja škola, odnosno gimnazija, ekonomska ili upravne struke.