Ravnatelji zdravstvenih ustanova ovih su dana na email dobili odluku ministra zdravstva Vilija Beroša o produžetku rada isključivo zdravstvenim djelatnicima nakon 65. godine.

To je godina zakonskog odlaska u mirovinu ali ako je ugrožena usluga zdravstvene zaštite, Poslodavac  a to su upravna vijeća, može dati suglasnost da se toj osobi produži radni odnos, naravno ako to ona želi, do 68 godina.

Iznad 68. godina, zbog istih razloga, suglasnost za produženi rad zdravstvenim djelatnicima u ustanovama čiji su osnivači RH i jedinice lokalne samouprave, daje samo Ministarstvo zdravstva.

Do sada je resorno ministarstvo davalo suglasnost na produženi rad uglavnom liječnika koji su mogli raditi prema ugovoru o radu, na četiri sata i važilo je godinu dana.
U najnovijoj odluci, ne precizira se hoće li to i dalje do biti na 4 sata, hoće li obnavljati svakih godinu dana, pa su ravnatelji malo zbunjeni. Jasno im je da se ovakva odluka donosi zbog kroničnog nedostatka medicinskog osoblja.

 Stoga je ona reformatorski pokušaj ministra zdravstva. U nekim slučajevima zakašnjeli, jer javnosti su poznati vrhunski liječnici koji su morali otići u mirovinu iz javno- zdravstvenog sustava. Neki su time bili gurnuti i nastavili su raditi u privatnoj praksi.