Završeni su svi planirani radovi prijavljeni na javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš na "divlja odlagališta", priopćili su iz Grada Benkovca. Projektom su sanirana „divlja odlagališta" u naseljima Bulić, Perušić Benkovački, Vukšić i Raštević.

Ukupna vrijednost realiziranog projekta sanacije „divljih odlagališta" otpada je 112.559,97 eura od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira s iznosom od 90.047,98 eura, odnosno 80% od ukupnog iznosa prijavljenih troškova.

Projektom je realizirana i ugradnja solarnih kamera za nadzor saniranih deponija kao mjera prevencije mogućnosti daljnjeg odlaganja otpada na saniranim lokacijama.