Nakon što je Vlada na sjednici prije mjesec dana odobrila sredstva za gradnju hospicija na Babindubu, Zadarska županija jučer je objavila natječaj za izvođenje radova.

Kako je ranije najavljeno, procijenjena vrijednost radova je 1,9 milijuna eura bez PDV-a. Kada je priča pokrenuta prije dvije godine vjerovalo se da će „Centar za koordinaciju palijativne skrbi Zadarske županije" koštati oko 6,4 milijuna kuna, ali cijene radova i procjene vještaka znatno su povećale taj iznos. Vlada je odobrila 2.256.287 eura, a moguću razliku podmirit će Zadarska županija, ovisno o ishodu natječaja.

Hospicij će se organizirati kao posebna ustanova specijalizirana za pružanje palijativne skrbi. U njoj će se pružati sveobuhvatna zdravstvena, psihološka, socijalna i duhovna skrb s ciljem pružanja potrebne njege bolesnicima s neizlječivom bolešću. Stoga Centar mora osigurati fizičku udobnost bolesniku, za vrijeme boravka u Centru pružati pacijentima domaću atmosferu s tihim i privatnim zonama boravka ali, prema projektu, omogućiti zadovoljavanje duhovnih potreba bolesnika.

- Bolesti koje ograničavaju životni vijek mogu potaknuti dublja egzistencijalna pitanja, poput onih o smislu života. Duhovna skrb trebala bi biti sastavni dio pružanja usluge palijativne skrbi. Duhovne potrebe mogu se, ali i ne moraju, zadovoljiti prakticiranjem religije, navodi se u opisu projekta.

Omogućit će se sudjelovanje obiteljskih njegovatelja u palijativnoj skrbi, „uzimajući u obzir njihove odnose sa zdravstvenim radnicima koji sada postaju članovi njihovih obitelji". Obiteljski njegovatelji često su pružatelji skrbi i veza između pacijenata i zdravstvenih radnika.

Kao lokacija za smještaj centra izabrana je zgrada bivše vojarne na Babindubu vrijedna 3,6 milijuna kuna, koju je država dala zadarskoj županiji za ovu namjenu. Zgrada ima tri etaže (podrum, prizemlje i kat) i vjerno će se obnoviti, osim izvedbe dizala i terase. Radi omogućavanja nesmetanog kretanja i evakuacije nepokretnih i invalidnih te osoba smanjene pokretljivosti, na postojeću zgradu dogradit će se okno dizala (dimenzionirano za prijevoz bolesničke postelje) i terasa preko koje će se omogućiti evakuacija nepokretnih osoba u bolničkim posteljama.

Projektom rekonstrukcije je predviđen smještaj deset postelja u pet dvokrevetnih soba. Uz sobe za smještaj bolesnika osigurani su prostorni uvjeti za rad multidisciplinarnog stručnog osoblja te prateće i pomoćne prostorije. U prizemlju i na katu su sobe za smještaj bolesnika, sobe za rad i odmor stručnog osoblja, prateće i pomoćne prostorije.

Nakon odabira izvođača i uvođenja u posao rok za dovršetak radova je 12 mjeseci, što znači da bi prve korisnike, bude li gradnju pratilo opremanje, centar mogao primiti već u 2024. godini.