Grad Zadar oglasio je zapošljavanje komunalnog redara i višeg stručnog suradnika u komunalnom redarstvu, na određeno razdoblje, od tri mjeseca, zbog povećanog opsega poslova u sezoni.

Radi se o natječajima koji su raspisani nakon što je Edo Fantela, koji je vodio Odsjek komunalnog redarstva gotovo tri desetljeća, od njegove uspostave, od 1. lipnja otišao u mirovinu. Za organizatora komunalnog redarstva do daljnjeg je imenovan Zdenko Ivanac, za čije se prethodno mjesto sada raspisuje natječaj.

Viši stručni suradnik u praksi je zamjenik voditelja i pomaže u obavljanju svih poslova, a u slučaju njegove odsutnosti i spriečenosti daje upute i naloge, nadzire i odgovoran je za distribuciju pristiglih prijava i naloga. Za razliku od koeficijenta komunalnog redara od 1,689, ovaj posao je i bolje plaćen, s koeficijentom 2,472.

S obzirom na nedavne akcije neupitno je kako će Gradu trebati više komunalnih redara, ali do završetka ovog natječaja morat će se snalaziti sa snagama koje trenutačno imaju.