U sklopu kampanje „Manje oružja, manje tragedija", koja se neprekidno provodi od 2007. te građanima omogućava da bez ikakvih sankcija policiji predaju oružje, dijelove oružja, streljivo, minsko-eksplozivna sredstva, građani su tijekom svibnja ove godine predali:

1887 komada raznog streljiva;
5 komada trotilskih metaka;
6 ručnih bombi;
8 pušaka;
5 pištolja;
4,2 kilograma eksploziva;
25 detonatorskih kapisli te 5 komada ostalih minsko-eksplozivnih sredstava.

Građani koji su policiji dragovoljno predali opasna sredstva ili su obavijestili policijske službenike o njihovom pronalasku, neće biti niti prekršajno niti kazneno sankcionirani.

Navedena sredstva mogu se predati u sklopu navedene kampanje te na taj način učiniti svoj dom sigurnijim. Apelira se na građane da navedene predmete ne donose sami u policiju već da se jave u najbližu policijsku postaju, nakon čega će do njih doći policijski službenici u civilnoj odjeći i sa službenim vozilom bez policijskih oznaka te ih preuzeti na siguran način.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti i na besplatan broj telefona 0800 8892.