Jedan od brojnih znakova koji upozorava da na interventnu žutu traku koja je zadarska prometna novina u Ulici Franje Tuđmana, danas je završio na pijaci.

Je li stradao kao žrtva vandalizma ili prometnog rusvaja, to bi trebali ustanovi oni koji su ga postavili na ne baš sretno mjesto.

Ni prvi ni posljednji prometni znak koji je srušen kao ni mnogi koji su nakrivljeni ili oni koji su okrenuti na krivu stranu pa ne znaš kome što signaliziraju. U svakom slučaju posao za prometni odjek Odjela za komunalne djelatnosti kada se vrate s produženog vikenda.

Tuđmanova ulica je u nadležnosti službi Grada Zadra.