Župan Božidar Longin donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane nezapamćenom poplavom 14. svibnja, za područje grada Obrovca i općine Gračac.

- Proglašavam prirodnu nepogodu za područje grada Obrovca i opčine Gračac uzrokovane poplavom uslijed čega je na navedenom području prouzročena velika materijalna šteta na komunalnoj i cestovnoj infrastrukturi, građevinskim objektima, opremi, poljoprivrednom zemljištu, stoji u odluci koju je župan danas potpisao.

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuju se Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Obrovca i Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Gračac unijeti prve procjene štete u Registar šteta od prirodnih nepogoda u Zakonom propisanom roku.