Ovog petka od 19 do 23 sata u Društvenom domu Nadin održat će se Sajam lokalnih proizvoda i tradicijske baštine.

Cilj sajma je promocija i prodaja proizvoda lokalnih proizvođača, promocija lokalne kulture, očuvanje tradicije i stvaranje autentičnog iskustva za posjetitelje, a sve s naglaskom na održivost i ekološku svijest. Sudjelovanjem na Sajmu potičete međusobno umrežavanje, ali i promociju cjelokupne destinacije. Sajam posjetiteljima pruža jedinstvenu priliku da se upoznaju s lokalnim proizvodima, okuse tradicionalnu hranu i dožive autentičnu kulturu nadinskog područja. Važan je i za turizam jer privlači posjetitelje i potiče lokalni gospodarski razvoj, a turisti imaju priliku podržati lokalnu ekonomiju i ponijeti kuće jedinstvene suvenire.