Župnu crkvu sv. Ante Padovanskog u Dragama posvetio je u subotu 8. srpnja 2023., zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Bila je to prva posveta crkve mons. Zgrablića otkad je na službi zadarskog nadbiskupa.

Župna crkva u Dragama izgrađena je 1979. uz veliku pomoć župljana, a 27. srpnja 1980. crkvu je blagoslovio tadašnji zadarski nadbiskup Marijan Oblak. U vrijeme blagoslova u crkvi nije bilo nepomičnog oltara koji je središnje mjesto u crkvi, pa crkva nije bila posvećena, podsjetio je mons. Zgrablić. Sadašnji mramorni oltar, sagrađen u vrijeme prethodnog dragarskog župnika Ivana Jordana, blagoslovio je 13. lipnja 2019. blagopokojni gospićko-senjski biskup Mile Bogović.

- U Starom zavjetu na oltaru su se prinosile i spaljivale životinje i plodovi zemlje s kojima se željelo iskazati štovanje Bogu. Krist je novo Janje Božje koje je žrtvovano na oltaru Kalvarije i u kojem su ispunjene sve žrtve staroga i novoga saveza. Oltar je mjesto na kojem se ponazočuje, uprisutnjuje, na sakramentalan način, žrtva Kristove muke i smrti. U isto vrijeme, oltar je i slika kamenog groba u kojem je mrtvo Isusovo tijelo položeno, ali i mjesto iz kojeg je slavno uskrsnuo na novi i proslavljeni život, pojasnio je zadarski nadbiskup. Istaknuo je da se „u svakom euharistijskom slavlju događa čudo Božjeg djela otkupljenja na oltaru".

Pjevanje Litanija Svih svetih predvodio je don Darijo Matak, župnik Župe sv. Filipa i Jakova. Četiri križa na zidovima crkve, po dva sa svake strane, svetim uljem pomazao je don Tihomir Vulin, župnik u Posedarju, rodom iz Draga. Povelju o posveti crkve potpisali su nadbiskup Zgrablić, dragarski župnik don Alojzije Knežević i dvojica članova župne bratovštine sv. Ante Padovanskog.

Župnik Knežević zahvalio je bivšim župnicima koji su doprinijeli izgradnji crkve, od prvog dragarskog župnika don Mladena Kačana koji je također sudjelovao u misnom slavlju.