Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić napustio je praksu svog prethodnika Želimira Puljića te je danas, istog dana kada ih je donio, javno objavio odluke o imenovanjima, razrješenjima i premještajima u Zadarskoj nadbiskupiji. Odluke prenosimo u cijelosti.

Evo popisa promjena po dužnostima i župama:

Don Ante DRAŽINA - Imenovan je na službu ravnatelja Klasične gimnazije Ivana Pavla II. u Zadru.

Don Marinko DUVNJAK - Imenovan je duhovnikom Hrvatske katoličke udruge medicinskih sestra i tehničara Zadar.

Fra Mirko GREGOV - Razriješen je službe župnika u Župi sv. Mihovila Arkanđela u Zaglavu i upravitelja Župe sv. Ante Padovanskog u Velom Ratu.

Don Mario KARADAKIĆ - Imenovan je upraviteljem župa sv. Nikole u Božavi, sv. Jakova u Solinama i sv. Ante Padovanskog u Velom Ratu.

Don Mario KARADAKIĆ - Razriješen je službe tajnika Nadbiskupa i imenovan vicekancelarom Zadarske nadbiskupije.

Don Zdravko KATUŠA - Razriješen je službe župnika Župe sv. Nikole biskupa na Istu i imenovan župnikom Župe sv. Ivana i Pavla u Petrčanima.

Don Zdravko KATUŠA - Razriješen je službe ravnatelja Svećeničkog doma i dekana Silbanskog dekanata.

Don Zbigniew Jacek KORCZ - Razriješen je službe župnog vikara u Župi Uznesenja BDM u Pagu i imenovan župnim vikarom u Župi Uznesenja BDM na Belafuži, Zadar.

Fra Petar KLARIĆ, OFM - Imenovan je župnikom Župe sv. Jurja u Kruševu.

Don Alojz KNEŽEVIĆ - Razriješen je službe župnika Župe Presvetog Trojstva na Vrgadi, dok ostaje župnik Župe sv. Ante Padovanskog u Dragama.

Don Valter KOTLAR - Razriješen je službe župnika u župama Uznesenja BDM u Korlatu, sv. Ante Padovanskog u Popovićima i Uznesenja BDM u Rodaljicama te imenovan župnikom Župe sv. Roka u Bibinjama.

Don Josip LENKIĆ - Razriješen je službe župnika u Župi sv. Šime u Zadru te imenovan župnikom župa sv. Petra na Ploči i Uznesenja BDM u Dračevcu Zadarskom.

Don Marko MAJIĆ MAZUL, SDB - Imenovan je župnim vikarom u Župi Gospe Loretske u Arbanasima, Zadar.

Don Zdenko MILIĆ - Razriješen je službe župnika Župe sv. Roka u Bibinjama i imenovan župnikom Župe sv. Nikole biskupa na Istu.

Don Zdenko MILIĆ - Imenovan je ravnateljem Svećeničkog doma „Zmajević".

Fra Ivan NIMAC, OFM - Razriješen je službe župnika Župe sv. Jurja u Kruševu.

Fra Ivan NIMAC - Razriješen je službe dekana Novigradskog dekanata.

Don Srećko PETROV - Razriješen je službe ekonoma Nadbiskupije.

Don Srećko PETROV - Razriješen je službe župnika Župe sv. Ivana i Pavla u Petrčanima te imenovan župnikom župa sv. Mihovila u Vrani, Prikazanja BDM u Pristegu i sv. Ante Padovanskog u Radošinovcima.

Don Mladen PROTIĆ - Razriješen je službe pastoralnog suradnika u Župi sv. Ante Padovanskog na Smiljevcu, Zadar, imenovan upraviteljem župa Uznesenja BDM u Korlatu, sv. Ante Padovanskog u Popovićima i Uznesenja BDM u Rodaljicama te župnim vikarom u Župi Rođenja BDM u Benkovcu.

Don Josip RADIĆ - Daje se na raspolaganje za pastoralnu službu u Zagrebačkoj nadbiskupiji.

Don Marijan RODIĆ, SDB - Razriješen je službe župnog vikara u Župi Gospe Loretske u Arbanasima, Zadar.

Don Ante SORIĆ - Razriješen je službe ravnatelja Klasične gimnazije Ivana Pavla II. u Zadru i pastoralnog suradnika u Župi sv. Ante Padovanskog na Smiljevcu, Zadar.

Don Damir ŠEHIĆ - Razriješen je službe župnika u župama sv. Petra na Ploči i Uznesenja BDM u Dračevcu Zadarskom te imenovan župnikom Župe sv. Šime u Zadru.

Don Damir ŠEHIĆ - Imenovan je ekonomom Zadarske nadbiskupije.

Don Frane ŠINDIJA - Razriješen je pastoralnog suradnika u Župi Uznesenja BDM u Zadru i imenovan upraviteljem župa Uznesenja BDM u Salima, sv. Ivana Krstitelja u Žmanu i sv. Stjepana u Luki.

Don Šimun ŠINDIJA - Razriješen je službe župnika u župama sv. Mihovila u Vrani, Prikazanja BDM u Pristegu i sv. Ante Padovanskog u Radošinovcima. Daje se na raspolaganje za službu ekonoma HBK.

Don Šimun ŠINDIJA - Razriješen je službe dekana Biogradskog dekanata.

Fra Jakov TEKLIĆ, TOR - Razriješen je službe župnika župa Uznesenja BDM u Salima, sv. Ivana Krstitelja u Žmanu i sv. Stjepana u Luci i imenovan župnikom u Župi sv. Mihovila Arkanđela u Zaglavu.

Don Tomislav VLAHOVIĆ - Razriješen je službe pastoralnog suradnika u Župi Bezgrešnog začeća BDM na Puntamici, Zadar i imenovan upraviteljem Župe Presvetog Trojstva na Vrgadi.

Don Mate ŽILIĆ - Razriješen je službe upravitelja župa Nikole u Božavi i sv. Jakova u Solinama i šalje se na poslijediplomski studij katehetike i komunikacija u Rim.

Osnovana Povjerenstva Zadarske nadbiskupije

Radi što bolje koordinacije zadaća i dobrobiti cijeloga Božjega naroda u Zadarskoj nadbiskupiji, mons. Milan Zgrablić, 27. travnja 2023. osnovao je četrnaest Povjerenstava te imenovao njihove članove i predstojnike.

Don Anđelko BULJAT, predstojnik Povjerenstva za osobe s posebnim potrebama i njihove obitelji, invalide, obitelji branitelja i žrtve Domovinskog rata

Don Ante DRAŽINA, predstojnik Povjerenstva za duhovna zvanja i ministrante

Ivan KAPOVIĆ, predstojnik Povjerenstva za medije

Don Valter KOTLAR, predstojnik Povjerenstva za bolnički pastoral i osobe starije životne dobi

Don Filip KUCELIN, predstojnik Povjerenstva za kauzu Slugu Božjih

Č. s. Marijana MOHORIĆ, predstojnica Povjerenstva za župnu katehezu

Don Elvis RAŽOV, predstojnik Povjerenstva za trajnu formaciju svećenika i osoba posvećenog života

Don Žarko RELOTA, predstojnik Povjerenstva za pastoral s obiteljima

Fra Bojan RIZVAN, predstojnik Povjerenstva za promicanje laičke duhovnosti, crkvene pokrete i zajednice

Don Damir ŠEHIĆ, predstojnik Povjerenstva za kulturu

Don Ivan ŠIBALIĆ, predstojnik Povjerenstva za pastoral s mladima

Don Dario TIČIĆ, predstojnik Povjerenstva za liturgijski pastoral i crkvenu glazbu

Don Marko VUJASIN, predstojnik Povjerenstva za pastoral ribara, pomoraca i turista

Don Jerko VULETA, predstojnik Povjerenstva za misije, ekumenizam i međureligijski dijalog