Iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice, Zadarskoj županiji odobren je iznos od 40.000 eura za zamjenu postojeće i ugradnju nove stolarije na zgradi Doma zdravlja Zadarske županije - radne jedinice Obrovac.

Riječ je o programu kojim Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nastavlja poticati razvoj područja koja su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske stekla status potpomognutog područja, na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u društvenu, javnu, komunalnu, socijalnu I gospodarsku infrastrukturu, navodi Županija.

Cilj Programa održivog razvoja lokalne zajednice je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

- Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture, te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.
Realizacijom projektnog prijedloga „Zamjena postojeće i ugradnja nove stolarije na zgradi Doma zdravlja Zadarske županije radne jedinice Obrovac" zdravstvenim timovima, odnosno zdravstvenim djelatnicima koji rade u toj zgradi, omogućit će se kvalitetniji uvjete rada, iz čega proizlazi i kako će stanovnici Grada Obrovca te naseljima koja administrativno pripadaju Gradu Obrovcu, imati bolje uvjete korištenja zdravstvene skrbi.