Roditelji djece koja su bila upisana kod dr. Tereze Tičić Rokov imaju veliki problem kako i gdje napraviti sistematski pregled za upis u školu te cijepljenje za koje trebaju imati potvrdu ako žele djecu dati u vrtić.

Iako ih je njihova sad već bivša pedijatrica uputila na preostale pedijatre Doma Zdravlja, dr. Nevenu Švorinić i dr. Damira Letinić, oni to ne mogu raditi jer oni nisu njihovi pacijenti. Mogu samo ako se upišu kod njih ili u druge pedijatrijske ambulante koje imaju ugovor s HZZO.

Ili neka čekaju da ambulantu otvori dr. Tičić Rokov koja će također imati ugovor s HZZO, preporučila je ravnateljica Doma zdravlja, dr. Renata Bek.
Roditelji ne mogu čekati jesen jer im te potvrde trebaju praktički sada. Neki su se opredijelili to napraviti privatno za što nema prepreka u pravilima HZZO-a.

 U Poliklinici Vrdoljak, cijena sistematskog je 75 eura a cijepljenja 135 eura, navodi se u razgovoru preko društvene mreže sa strana jedne mame. Postavlja se i logično pitanje: može li HZZO refundirati taj trošak s obzirom da ugovorna pedijatrica odbija cijepiti djecu jer nisu njezini pacijenti.

Ta forma je užasno važna u našem zdravstvenom sustavu koji je zgazio sve staro - dobro pa tako i dječje dispanzere kod kojih se ovakvi problemi nisu ni u snu mogli pojaviti.

Pedijatri u HZZO sustavu imaju opravdanje, makar su zaposlenici Doma zdravlja ali ih plaća zdravstveni fond. Dom zdravlja ne može od njih tražiti da upišu nove pacijente makar su im poslodavci. Jedino je rješenje da se upišu kod drugih pedijatara, ističe ravnateljica Doma zdravlja. A što ako ovi kažu da nemaju mjesta? HZZO je taj koji može tražiti da otpuste djecu koja su navršila 7 godina i prelaze kod doktora obiteljske medicine. Takvih je prema riječima ravnateljice, više stotina po pedijatrijskoj ambulanti, a tu se stvara prostor za nove pacijente.

Što je s rješenjem kojeg je ponudio njezin zamjenik Mario Kožul koji je na novinarski upit rekao kako 1. kolovoza trebali dobiti novu pedijatricu. Međutim, dr. Antonija Šitum Bušićponovno je odgodila polaganje specijalističkog ispita.

Primarna pedijatrijska zaštita je u začaranom krugu genijalnih rješenja hrvatskog sustava. Od toga da postoji jedan i po zaposlenik Doma zdravlja preko poluprivatnog statusa s glavarinama na broj pacijenata koje plaća HZZO do privatnika. A njih je sve više - jer liječnici ne žele imati po stotinu malih pacijenata na dan. Tako se žale oni koji uskoro planiraju isključivo naplaćivati svoje preglede.