Prošle subote sanirano je puknuće cijevi na Branimirovoj obali na koje smo upozorili tog dana kada je počelo plaviti oko palme.

Ali palme njišu grana nad rupom koja je otvorena prije skoro mjesec dana, kada je došlo do puknuća cijevi na istom potezu Branimirove obale kod Veslačkog doma. Tamo je  i ranije bilo popravaka komunalija nakon koji je dugo trebalo da se kamena podloga vrati u prvobitno stanje. Dokaz tome je najnovija rupa s koje su skinute kamene ploče koje čekaju povratak na svoje mjesto više od mjesec dana. Upućeni kažu kako je brigadi Vodovoda trebalo dva sata da srede cijev. Za vraćanje kamena, očito im treba netko od majstora a ne asfalteri.

U Vodovodu imaju problem s tom vjerojatno starom cijevi kakve su već mnoge u mreži kao s ugovorenim izvođačem radova koji će ima krpati rupe i prokope nakon zahvata.

Nakon ponovljenog natječaja kojem je procjena bila 900 tisuća kuna, izabrane su Ceste Zadarske županije s ponudom od 898.050,00 eura, bez PDV-a. Na prvom natječaju koji se morao poništiti, njihova ponuda je prema navodu direktora Vodovoda, Tomislava Mateka, iznosila 1,4 milijuna eura.

Nakon spajanje stambene zgrade na vodovodnu mrežu prije skoro mjesc dana u Savarskoj ulici  ostao je prokop koji čeka Ceste Zadarske županija. A oni imaju zaostataka za najmanje mjesec dana posla

 I dok su nakon više od dva mjeseca sanirali rupetinu u Kaljskoj ulici, na čekanju je prokop u nastavku Savarske ulice kao i na mnogim gradskim prometnicama.