Biograd je raspisao poziv za iskaz interesa sufinanciranja pripreme projektne dokumentacije za izradu glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju.

Predmet poziva je sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije.

S obzirom da Grad Biograd na Moru ima cilj dodatno potaknuti korištenje obnovljivih izvora energije, poziv je informativnog karaktera te se prikupljaju podaci o broju zainteresiranih kako bi se mogla planirati sredstva za tu svrhu u proračunu za iduće razdoblje.

Stavke poziva i uvjeti dostupni su na linku.