Gradnja novog gradskog groblja u Crnome zapeo je na prvom velikom koraku - poništen je natječaj za niveliranje terena i izgradnju grobnica, jer je jedina pristigla ponuda bila daleko veća od procijenjene cijene radova. Tako će projekt, kojim se predviđa gradnja prvih 400 grobnica i rasterećenje sadašnjih prebukiranih gradskih groblja, morati pričekati novi natječaj i ponuđača, a pitanje je hoće li uopće biti zainteresiranih po cijeni koju je postavio Grad Zadar, ili će se morati dublje posegnuti u proračun.

Natječaj u lipnju raspisan je po predviđenoj cijeni radova od 2 milijuna eura bez PDV-a. Jedinu ponudu u traženom roku poslao je PE-VLA-KU iz Tirane (Albanija), ali od čak 2,83 milijuna eura, odnosno 3,54 milijuna € s PDV-om (26,7 milijuna kuna). Riječ je o izvođaču koji je već dobio prvi natječaj za izgradnju ceste, parkirališta, upojnih bunara, centralne aleje, kapele s trijemom itd., i to za 19,8 milijuna kuna plus PDV, što je bilo u okviru ugovorene cijene.

Kao firmi koja je već na ovom terenu PE-VLA-KU-u bi trebalo biti najjednostavnije nastaviti s radovima i u drugoj fazi, koja uključuje gradnju grobnica na grobnim poljima V, VI i VII. Kako nitko drugi nije bio zainteresiran povjerenstvo je razmatralo ovu ponudu, ali ju je odbilo.

- Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo dana 25. srpnja 2023. godine dostavio je pisano očitovanje da naručitelj nema niti će imati osigurana sredstva veća od procijenjene vrijednosti nabave, a u visini ponuđene cijene iz jedine pristigle ponude. Naručitelj neće jedinu pristiglu ponudu pregledavati i ocjenjivati u svim propisanim segmentima već će samo pregledati računsku ispravnost ponude jer ponuda čija cijena prelazi planirana odnosno osigurana sredstva naručitelja je neprihvatijiva ponuda, navodi se u obrazloženju poništenja postupka.

Bude li Grad inzistirao na postavljenoj cijeni, a s obzirom na interes građevinara za rad po njoj, mogli bismo se načekati dok grobnice budu sagrađene. S obzirom na velika sredstva koja su već utrošena, vjerojatnije je da će se kakav-takav novac morati pronaći po drugim proračunskim stavkama kako bi se ovaj kapitalni projekt ipak nastavio.