Zadarska Odvodnja pozvala je vlasnike objekata na Bokanjcu i Novom naselju Bokanjac na podnošenje zahtjeva za priključenje na komunalnu vodnu građevinu za javnu odvodnju.

Dana 8. kolovoza 2023. godine uspješno je obavljen tehnički pregled u postupku izdavanja uporabne dozvole, čime je cjelokupan projekt „Radovi na izgradnji sustava javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda, sustava odvodnje oborinskih voda i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe na području četvrti Bokanjac u Zadru" u sklopu „Projekta poboljšanja vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar - Petrčane" dovršen.

Time su se stekli preduvjeti za podnošenje Zahtjeva i realizaciju kućnih priključaka, što je i bio glavni cilj ovog velikog i značajnog projekta.

U okviru cjeline Bokanjac postavljeno je 21.142 m cjevovoda fekalne odvodnje i 12.175 m cjevovoda oborinske odvodnje te izvršene 1.584 pripreme za izradu kućnih priključaka na javni sustav odvodnje. Dodatno su napravljene dvije crpne stanice, 12 retencijskih građevina, 6.820 m vodovodnih cjevovoda, tisuće metara rubnjaka, nogostupa i pješačkih površina.

Zahtjev za priključenje na javni sustav odvodnje dostupan je na stranici Odvodnje d.o.o. Zadar, te se može predati u Upravi Odvodnje d.o.o. Zadar, na adresi Hrvatskog sabora 2D, svakim radnim danom u razdoblju od 7:30 do 13:30 sati.