Na stranici Opće bolnice Zadar nakon što su specijalizacije postale i predmet sudskog spora, ponovno su objavili listu kandidata s bodovima koje su dobili prije ključnog razgovora s komisijom koji donosi presudne bodove.

Za tri specijalizacije javilo se 14 mladih liječnika.

Najviše, osam kandidata bilo je za specijalizaciju iz otorinolaringologiju (ORL).
U poretku prema bodovima koje su stekli na osnovu Pravilnika o specijalizacijama, vodeća je dr. Laura Dražić sa 16.03 boda dok je posljednji kandidat sa sobom donio do sad neviđena 4,23 boda koja je stekao godinama studiranja i prosjekom ocjena. Dr. Dražić je u svibnju ove godine zaposlena na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu zadarske bolnice, a prije toga je radila na Hitnoj u Karlovačkoj županiji.

Na natječaj za specijalizaciju iz Oftalmologije javilo se šestoro kandidata, od kojih je jedna liječnica javila se i za specijalizaciju iz ORL. Na bodovnoj listi sa 16.65 bodova vodeća je dr. Ema Alispahić Ćosić dok je posljednja kandidatkinja donijela sa sobom 9.27 bodova.

Samo je jedna kandidatkinja za specijalizaciju iz Patologije i Citologije. Tu bi specijalizaciju trebala dobiti Inga Starovečki koji ima 14.69 bodova. Više od toga nije skupila jer nije radila u bolnici bez specijalizacije.

Na srpanjskom natječaju bilo je ponuđeno 8 specijalizacija. Nažalost medicinske struke, nitko od mladih liječnika nije poželio specijalizaciju iz pedijatrije i to dvije te ortopedije i traumatologiji. Specijalizaciju iz hitne bolničke medicine, već je nepisano pravilo da ju je nitko ne želi.

U objavi odluke o poništenju dijela natječaja za specijalizacije, koju potpisuje ravnatelju dr. Željko Čulina, nedostaje jedna od dvije specijalizacije iz Patologije i Citologije