Grad Zadar poništio je postupak javna nabave za niveliranje terena i izgradnju grobnica na Novom gradskom groblju u Crnome. Odluka je očekivana jer je jedina ponuda, ona građevinara PE-VLA-KU iz Albanije, bila daleko veća od procijenjene vrijednosti nabave. Grad je nudio 2 milijuna eura bez PDV-a, a Albanci su se javili s cijenom od 2,8 milijuna eura, s PDV-om ukupno oko 3,5 milijuna.

- U predmetnom otvorenom postupku javne nabave pristigla je jedna ponuda čija cijena prelazi planirana odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu. U slučaju kad je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, a naručitelj nema niti će imati osigurana sredstva, mora se poništiti postupak javne nabave, stoji u odluci koju potpisuje zamjenik gradonačelnika Ante Babić.

Naravno, to ne znači da se groblje neće graditi, kako bi se iz formulacije dalo zaključiti. Činjenicu da Grad „nema niti će imati osigurana sredstva" pokušat će se najvjerojatnije riješiti novim natječajem po istoj cijeni, a ako se ne javi povoljan ponuđač, morat će se razmisliti o novoj procjeni radova i pronalasku dodatnih sredstava iz gradskog proračuna. Naravno, to će usporiti proces gradnje grobnica, ali zasigurno bolje i to nego ostaviti gradilište prazno nakon već uloženih milijuna eura, a grad bez novih grobnica.

Podsjetimo, PE-VLA-KU je na natječaju za prvu fazu radova dao najpovoljniju ponudu od 19.8 milijuna kuna te je već angažiran na gradilištu.