Županijska lučka uprava Zadar sanirat će lukobrane i dio obale uz glavni lukobran u Bibinjama, za što planira utrošiti 409.906 eura bez PDV-a. Stanje lukobrana i projekt građevinske obnove napravio je projektant Josip Zekan iz Splita.

Glavni lukobran građen je kao betonski zid u cijelom svom presjeku. U podmorskom dijelu glavnog ustanovljena su manja i veća podlokanja po čitavoj dužini. Nadmorski dio glavnog lukobrana je u dobrom stanju osim dijela obrambenog kamenometa koji je uslijed djelovanja valova mjestimično izgubio sloj kamena mase.

Znatna oštećenja su registrirana uz korijen sekundarnog lukobrana na kojem se odvija kolni promet i parkiranje vozila uz rub obale, gdje je došlo do raspucavanja i slijeganja betonske kolne ploče.

U nadmorskom dijelu glavni lukobran će se urediti po cijeloj dužini. Ispred betonske obloge se polažu predgotovljeni elementi blokovi čuvari dimenzija 35x25cm. Završno se blokovi čuvari zatrpavaju do pola svoje visine s prethodno iskopanim materijalom temeljnog nasipa. Kako bi se izvela sanacija obrambenog kamenometa potrebno je presložiti čitavu školjeru kako bi se ostvarilo potrebno uklještenje kamenih blokova.

Sekundarni lukobran se sanira točkasto u podmorskom dijelu izvedbom betonske obloge te u nadmorskom dijelu ugradnjom dekorativnog betona i kamene poklopnice na rubovima lukobrana. Svi radovi zainteresiranim izvođačima detaljno su opisani u troškovniku.

Početak izvođenja radova predviđa se u rujnu 2023. godine a završetak za 9 mjeseci.