Na pitanje što je s pomorskim redarima, savjetu o pomorskom dobru, novom pravilniku o dodjeljivanju koncesija i podzakonskim aktima koji još uvijek nisu doneseni, državni tajnik U Ministartvu mora, Josip Bilaver je odgovorio da je Zakon donesen u Saboru sredinom srpnja.

Ta pitanja se moraju urediti nizom pravilnika i uredbi, da su u kontaktu s jedinicama lokalne samouprave, regionalne samouprave i da će sve "biti na vrijeme".

"Sljedeći tjedan imamo sastanke s predstavnicima županija, jedinice lokalne samouprave će znati jasno što, kada, u kojem roku trebaju napraviti. Nama je važna provedba ovog zakona koji je dobar, kvalitetan, ali važna je i kvalitetna provedba i stoga smo htjeli imati ljude na terenu, osim Lučke kapetanije i komunalne redare, koji su puno bliži problemima koji se događaju na području određene općine", dodao je Bilaver za Hinu.

Govoreći o pomorskim redarima, Bilaver je rekao da su dali rok jedinicama lokalne samouprave od dva mjeseca da dostave imena, koje će to biti osobe, nakon čega će se za njih organizirati detaljna edukacija kako bi pomorski redari znali što, kako, na koji način raditi po pitanju novog zakona.

I dok je teško doći do komunalnih redara, sada se uvode i pomorski redari. Za razliku od inspektora  koji moraju imati fakultet, za biti pomorski redar dovoljana je srednja škola uz edukacije. 

Za razliku od lučkih redara koji se uvode za nadzor u lukama, saga o pomorskim redarima u novom zakonu je poduža. I kompleksan, kao primjerice ova odredba koja u konkretnom slučaju Zadra znači da će pomorski redari umjeto komunalnih brinuti o priobalju koji nije u sustavu županijskih ili nautičkih luka, kao što je gat Foše koji je nedavno saniran a koji je do sad ničija zemlja. 

U zakonu se navodi:

Rješenje kojim pomorski redar odnosno čuvar zakonom zaštićenog dijela prirode stječu ovlaštenje za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra u općoj upotrebi Ministarstvo donosi na zahtjev izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave odnosno ravnatelja javne ustanove za zaštićene dijelove prirode.

Stručno osposobljavanje pomorskih redara odnosno čuvara zaštićenih dijelova prirode za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra u općoj upotrebi organizira i provodi Ministarstvo, a troškove tog osposobljavanja snosi jedinica lokalne samouprave odnosno javna ustanova za zaštićene dijelove prirode.

Jedinice lokalne samouprave odnosno javne ustanove za zaštićene dijelove prirode dužne su imati barem jednog pomorskog redara.

Kada pomorski redar odnosno čuvar prirode zaštićenog dijela prirode utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, obvezan je po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere u skladu s odlukom o redu na pomorskom dobru

I najvažnije: Ministarstvo može zbog povreda odgovornosti utvrđenih stavkom 1. ovoga članka:

1. donijeti rješenje o ukidanju rješenja kojim je pomorski redar odnosno čuvar zakonom zaštićenog dijela prirode stekao ovlast za obavljanje određenih poslova nadzora nad provedbom odluke o redu na pomorskom dobru i/ili

2. predložiti izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave odnosno ravnatelju javne ustanove za zaštićene dijelove prirode pokretanje postupka protiv pomorskog redara pred nadležnim službeničkim sudom odnosno disciplinskog postupka protiv čuvara zakonom zaštićenog dijela prirode i/ili

3. podnijeti kaznenu prijavu ako je pomorski redar odnosno čuvar zaštićenog dijela prirode u obavljanju poslova nadzora pomorskog dobra u općoj upotrebi počinio kazneno djelo.