Grad Zadar pokrenuo je javno savjetovanje za jedan od najvećih i najskupljih projekata u infrastrukturi, uz nedodirljivu Aglomeraciju - izgradnju 8. faze glavnog kolektora visoke zone Grada Zadra. Radovi koji će obuhvatiti područje od rotora na Putu Nina do obale u uvali Maestal, kod Doma umirovljenika, trajat će oko tri godine, a procijenjena vrijednost radova je 3,2 milijuna eura. Dužinom 964 metra izgradit će se odvod širine čak 2 metra, a završavat će 285 metara od obalne crte.

'Studijom kanalizacije grada Zadra' iz 1991.g. te 'Idejnim projektom sustava odvodnje otpadnih voda 'Centar' iz 1999. usvojena je koncepcija rasporeda sustava odvodnje prema visinskim zonama u odnosu na lokaciju uređaja za pročišavanje otpadnih voda „Centar - Zadar".

U zapadnom dijelu visoke zone, od Ulice Hrvatskog sabora, duž ulica Put Bokanjca, B. Benkovića i dijelom u Ulici Domovinskog rata, predviđen je razdijelni sustav odvodnje. Fekalne otpadne vode prikupljene na zapadnom dijelu visoke zone duž ulica Put Bokanjca i Benka Benkovića sakupljaju se u
kanalizacijskoj crpnoj stanici C.S.„Maslina" te odatle, tlačnim cjevovodom, dopremaju do kolektora mješovite kanalizacije istočnog dijela visoke zone, pa dalje u nastavku, prema uređaju za pročišavanje otpadnih voda „Centar-Zadar".

Osma faza izgradnje obuhvaća nastavak izgradnje kolektora za odvodnju isključivo oborinskih otpadnih voda kojim se, u konačnici, dopremaju do ispusta u more od Obale kneza Trpimira u Uvalu Maestral. Nakon dovršene 7. faze izgradnje, oborinski kolektor je privremeno spojen na postojeći armiranobetonski kanal u Ulici dr. Franje Tuđmana i na potok Vruljica, koji se ulijeva u uvalu Vrulje. U slučaju većih količina oborina, višak oborinske vode teče po Ulici dr. Franje Tuđmana i također se ulijeva u potok Vruljica. Takvo stanje nije u skladu sa koncepcijom rješenja odvodnje te je neodrživo u budućnosti.

Cjevovod pozitivno utječe na okoliš - njegovim stavljanjem u funkciju oborinska voda nastala na predmetnom području bit će prikupljena i preusmjerena u more na kontrolirani način te će time biti spriječeno štetno djelovanje od nekontroliranog tečenja oborina po gravitirajućem području grada Zadra.