Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je Javni natječaj za prijam vježbenika na neodređeno vrijeme na neodređeno vrijeme Policijsku upravu zadarsku.

Natječajem se traži policijski tehničar - autoelektričar te policijski tehničar - automehaničar sa srednjom stručnom spremom/strukovna škola, bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž. Kandidati se primaju na vježbenički staž u trajanju od 12 mjeseci u Službu pravnih, financijskih i tehničkih poslova.

Također, jedan vježbenik prima se na radno mjesto stručnog referenta za poslove prekršajnog postupka u Postaji prometne policije Zadar. Slično kao prethodnim kandidatima, uvjeti za prijavu su srednja stručna sprema/gimnazija ili strukovna škola i da kandidat nema radnog iskustva u struci ili je to iskustvo kraće od vremena propisanog za vježbenički staž.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Opise radnih mjesta i više detalja o natječaju potražite na linku.