Godinu dana poslije, gradske vlasti će opet pokušati osnovati novu ustanovu zvučnog imena Centar za suvremenu umjetnost, kulturu i mlade.

Više nitko ne zna jesu li odustali od promijene naziva u Centar za mlade. To je, naime, kodno ime od kada je HDZ-ova vlast 2006. godine DHM prepustila Sveučilištu u Zadru. Od tada gradske vlasti u Zadru obećavaju i najavljuju zamjeni prostor. I onda kada je završen, pust je i prazan jer model upravljanja zgradom za koju je 30. lipnja završeno EU financiranje, nije politički dogovoreno.

Kako će kada nadležni i neodgovorni iz Grada Zadra drže više od godinu dana otvorenim e-savjetovanje na prijedlog odluke o osnivanju nove ustanove, imenom kojeg su dali dobro plaćeni stručnjaci a to je Centar za suvremenu umjetnost, kulturu i mlade.

U tom prijedlogu odluke navodi se kako Upravno vijeće ima pet (5) članova, od kojih većinu imenuje predstavničko tijelo osnivača.

Međutim, u prijedlogu odluke o osnivanju te ustanove koji nije prošao na Gradskom vijeću u rujnu 2022., ta odredba o biranju Upravnog vijeća ne postoji već se kaže kako „sastav, uvjeti i način imenovanja članova upravnog vijeća, djelokrug poslova te druga pitanja u vezi s radom upravnog vijeća uređuju se Statutom Centra".

Možda je to nevažna pravna zavrzlama, ali ima svoje značenje. Prvo je pitanje koliko će buduća ustanova imati zaposlenih da bi imali Upravno vijeće. Za to je potrebno najmanje petero proračunskih zaposlenika. A drugo, pravno je upitno može li s odredba nacrta s nikad zatvorenog savjetovanja, mijenjati u odluci za Gradsko vijeće. I treće, nije nevažno tko imenuje Upravno vijeće, premda će u praksi to i dalje ostati onima koji imaju poziciju.

Opozicija u Gradskom vijeću u jednom jedinom slučaju imenovanja Upravnog vijeća Znanstvene knjižnice, nije uspjela razbiti čvrstu kadrovsku mrežu uspostavljenu u Zadru. Jedan je "njihov" član kažnjen, drugi etiketiran, a treći se prilagodio.

Sada je najvažnije pitanje tko će u Gradskom vijeću izglasati prijedlog nove ustanove za koji je u rujnu 2022. godine bila samo tadašnja HDZ-ova manjina.

Prema prijedlogu lanjske odluke financiranje tog prostora bit će tako što će Grad Zadar, kao osnivač, sufinancirati Javnu ustanovu „Centar za suvremenu umjetnost, kulturu i mlade" dok će ustanova vlastitim angažmanom omogućiti sufinanciranje dijela programa, projekata opreme i sl. i kroz sredstva iz drugih izvora.

Dio priljeva sredstava očekuje se iz vlastitih sredstava ustanove jer ustanove imaju veće mogućnosti samofinanciranja (sklapanje ugovora s korisnicima prostora, naplata korištenja prostora, prihod od prodanih ulaznica, proizvodnja i prodaja vlastitih proizvoda.

To je ključni dio predložene odluke za funkcioniranje Centra kako god se on zvao.