Marina Dujmović Vuković, ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, najavila je Javni poziv „Zaželi - prevencija institucionalizacije" u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027." i govor predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen o stanju Unije pred Europskim parlamentom u Strasbourgu.

* Objavljen je Javni poziv „Zaželi - prevencija institucionalizacije" u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.". O kakvom pozivu je riječ?

- Projekti financirani kroz Poziv Zaželi pokazali su se u prethodnom financijskom razdoblju, tj. u vremenu od 2014. do 2020. godine kao iznimno vrijedni s velikim doprinosom za zajednicu jer su omogućili skrb o starijim i nemoćnima te zapošljavanje žena u dobnim skupinama koje inače teže pronalaze posao.

U okviru ovog novog Poziva financirat će se pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina i odraslim punoljetnim osobama s invaliditetom, kao sastavna mjera dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije.
Upravo je prevencije institucionalizacije u fokusu ovog Poziva.
Ukupna raspoloživa financijska sredstva u sklopu ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 100 milijuna eura. Intenzitet potpore, tj. udio bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu može iznositi 100% prihvatljivih troškova te se ne očekuje sufinanciranje od strane Prijavitelja.

* Tko se može prijaviti?

- Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave - tj. županije, gradovi i općine, neprofitne organizacije koje imaju predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti te ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom. Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u Partnerstvu. Predviđeno trajanje projekata je najmanje 30 mjeseci, a najviše 36 mjeseci.

* Kako se prijaviti?

- Svi detalji poziva kao i popis dokumentacije koji je potrebno priložiti prijavi dostupni su na mrežnim stranicama Agencije ZADRA NOVA. Premda je Ministarstvo Poziv objavilo 21. kolovoza 2023. godine, projektni prijedlozi podnose od 20. rujna od 9 sati isključivo poštom na adresu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kako je navedeno u Uputama.

Premda je ranije bilo najavljeno kako će prijave biti od 11. rujna, zbog izmjena natječajne dokumentacije koje se odnose na izmjene Uputa za prijavitelje i Prijavni obrazac, datum prijava je pomaknut na 20. rujna.

Gradovi i općine s područja Zadarske županije prepoznali su mogućnosti koje im ovaj Poziv pruža za financiranje socijalnih usluga u njihovim sredinama, te Agencija kao regionalni koordinator pruža tehničku pomoć u pripremi 7 projektnih prijedloga.

* Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će 13. rujna govor o stanju Unije pred Europskim parlamentom u Strasbourgu. Što se očekuje od ovog govora?

- Svake godine u rujnu, predsjednica Europske komisije održava Govor o stanju Unije pred Europskim parlamentom, razmatrajući postignuća u protekloj godini, obraćajući se zajedničkim izazovima i predstavljajući prioritete za nadolazeću godinu, za Europu i šire. Ove godine datum je 13. rujna s početkom u 9 sati.

U svom govoru o stanju Unije za 2023., predsjednica Europske komisije von der Leyen iznijet će glavne prioritete i vodeće inicijative za nadolazeću godinu, nadovezujući se na uspjehe i postignuća Europske unije iz prošlih godina.

Proteklu godinu je na EU razini obilježila su događanja kao što su kreiranje mjera za suočavanje s energetskom krizom, rat u Ukrajini i prihvat izbjeglica te poticanje EU gospodarstva. Ovo će biti posljednja obraćanje u ovom zakonodavnom mandatu, uoči europskih izbora 2024. godine.

* Kako građani mogu pratiti govor?
Govor uživo možete pratiti na Facebook stranici našeg centra EUROPE DIRECT Zadar, koji je dio Agencije ZADRA NOVA, u srijedu 13. rujna od 9 sati s prijevodom na hrvatski jezik.