Akcija noćnog ronjenja zbog očuvanja plemenite periske (Pinna nobilis) u Ninskom zaljevu održat će se ove subote, najavili su iz TZ Grada Nina.

Masovni pomori plemenite periske u Sredozemlju započeli su 2016. godine, a u Jadranskom moru ih bilježimo od 2019. godine. Smrtnost je na mnogim lokacijama i 100%, a zbog dramatičnog pada populacije periska je za samo godinu dana dobila status kritično ugrožene vrste u Hrvatskoj. U svrhu očuvanja ovog endema Mediterana od 2020. godine u provedbi je projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru koji na nacionalnoj razini koordinira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U provedbi projekta uključeni su nacionalni znanstveni i stručni kapaciteti kroz sudjelovanje 23 partnera koji djeluju u tri Jadranske regije sjeverni, srednji i južni Jadran.

Partneri srednjeg Jadrana JU PP Telašćica i JU Natura Jadera u suradnji sa Hrvatskim veterinarskim institutom i Turističkom zajednicom grada Nina organiziraju noćno pretraživanje Kraljičine plaže u Ninskom zaljevu uz Ninsku lagunu. Raduje da je upravo ovaj lokalitet potencijalni rezervat periske na Jadranu te su očekivanja da ćemo tijekom ovog pretraživanja uz već zabilježene pronaći i još novih živih jedinki Plemenite periske.

 Noćno pretraživanje će se održati u subotu 16. rujna sa početkom u 17sati, a okupiti preko 20 ronioca i volontera na ulazu 1 Kraljičina plaža u Ninu (kod Punte).