I dok je aplikacija transparentnosti isplata iz Proračuna stala na 31. srpnja, Facebook Grada Zadra objavljuje događaje iz kulture kao i na službenoj stranici Grada Zadra, administrator Facebook profila gradonačelnika protokol a ne mišljenje Branka Dukića, priprema se nova platforma.

Ona je također usmjerena prema građanima. Danas je objavljena javna nabava za izradu  informativne platforme za komunikaciju s građanima i informiranje javnosti o projektima Grada Zadra. Procijenjena vrijednost usluge izrade te online komunikacije preko aplikacije iznosi  25.500 eura.

Usluga uključuje izradu aplikativnog web rješenja za mobilne, tablet i PC uređaje namijenjene poboljšanju komunikacije s širom javnošću vezane uz odrađene, trenutne i buduće projekte Grada Zadra te upravljačko sučelje za administratore.

Izrađena web aplikacija koja je predmet ove nabave mora biti u obliku interaktivne mape područja grada Zadra s mogućnostima prikaza više informacija, piše u opisu projekta za one koji će se javiti na natječaj Grada Zadra.

Buduća platforma bit će još jedna pro forma koju su uveli i drugi gradovi i još jedna zakonska obaveza transparentnosti od koje u praksi jedva ima početno slovo. Neposredna komunikacija, telefoni, prijem građana što je davno kao gradonačelnik imao Božidar Kalmeta, sve to je izgubljeno u „bespućima povijesne zbilje" i ustupilo mjesto tzv. PR politici u kojoj javnost ne može i ne smije propitivati.