Vijećnica Akcije mladih Marjana Botić zatražila je od Gradskog vijeća da da Vodovod i Odvodnju poveže u jedno društvo radi racionalizacije poslovanja.

- Na temelju dugogodišnje loše prakse i brojnih primjedbi građana o načinu rješavanja pitanja iz komunalnih vodnih usluga, osobito nezakonite procedure naplate dugovanja tvrtki Vodovod Zadar d.o.o. na način da se isključuje dovod pitke vode korisnicima; navodnim dužnicima, vidljivo je kako gradsko javno komunalno poduzeće Vodovod d.o.o. Zadar, unatoč suprotnim izjavama direktora te tvrtke, nije usklađeno sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske kojima se reguliraju način pružanja vodnih usluga kao i zaštita potrošača.

Osobito je vidljivo kako se u poslovanju tvrtke Vodovod d.o.o. Zadar krše propisi iz Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o komunalnom gospodarstvu budući direktor samovoljno primjenjuje odredbe Zakona o vodom gospodarstvu koje je za javno komunalno poduzeće opći zakon, a koji regulira gospodarenje vodama uključujući teritorijalno more osobito iz domene: zaštita od poplava, zaštita voda od onečišćenja i sl., a u kojem se riječ „potrošač" uopće ne spominje iz čega je i laiku vidljivo kako je dugogodišnjom nebrigom osnivača Grada Zadra i drugih jedinica lokalne samouprave, dozvoljeno da akt o osnivanju tvrtke Vodovod d.o.o. Zadar godinama ostaje neusklađen sa novijim zakonima koji reguliraju poslovanje komunalnih društava i odnos prema potrošačima što direktoru lokalnog komunalnog društva ostavlja mogućnost da provodi protuzakonitu štetnu praksu (isključivanja vode po neadekvatnim zakonima i institucionalizirana krađa vode kao kod slučaja Ledana ili problemi sa radovima na odvodnji u Diklu i drugdje po gradu ili ovogodišnji brojni problemi sa ispuštanjem u more, čak i na gradskim plažama Kolovare, Jadran kod Marexa, gradilište hotela Maraska...).

Postoji stoga izrazita potreba da se rad oba društava uskladi sa zakonskim propisima za komunalnu vodnu djelatnost, racionalizira i unaprijedi njihovo poslovanje, te omogući kvalitetnija zaštita potrošača, korisnika usluga i voda, te u konačnici bolje financiranje unaprjeđenja vodne infrastrukture iz sredstava EU fondova.

U ingerenciji je Gradskog vijeća da pokrene postupak objedinjavanja tih dvaju gradskih javnih poduzeća; čime bi Vodovod d.o.o. Zadar i Odvodnja d.o.o. Zadar povezali u jedno zajedničko javno gradsko poduzeće usklađeno sa svim zakonskim propisima reguliranja vodnog komunalnog gospodarstva i čime bi se nesumnjivo smanjili troškovi (jedan direktor, jedna uprava i više terenskih timova koji su sad preopterećeni i u debelom nerazmjeru sa prevelikom administracijom).

Tražimo uvrštavanje točke: Pokretanje postupka objedinjavanja gradskih poduzeća Vodovod d.o.o. Zadar i Odvodnja d.o.o. Zadar u jedno zajedničko javno gradsko poduzeće usklađeno sa svim zakonskim propisima reguliranja vodnog komunalnog gospodarstva na dnevni red idući sjednice gradskog vijeća, stoji u prijedlogu za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća.