Zadarska bolnice nedavno se doregistrirala za zdravstveni turizam. Specijalna ortopedska  bolnica Biograd imala je više pokušaja da svoje zemljište dade u najam, odnosno pronađe investitora koji će izgraditi dom za rehabilitaciju. Sada se i Psihijatrijska bolnica Ugljan okreće prema komercijalizaciji dijela svojih nekretnina.

Za Županijsku skupštinu u četvrtak, ravnatelj Mladen Mavar i pročelnik za županijsku imovinu Nikica Miletić pripremili su točku kojoj se traži suglasnost osnivača za osnivanje prava građenja putem javnog natječaja na vremenski period od pedeset (50) godina.

Radi se o ekretninama u vlasništvu Psihijatrijske bolnice Ugljan oznaka k.č. 2609/4, k.č. 2609/5, k.č. 2609/6, k.č. 2609/7, te k.č. 2609/9, sveukupne površine od 58 802 m2, položenim u k.o. Ugljan.

Sve navedene čestice zemljišta nalaze se izvan obuhvata granica pomorskog dobra, te u odnosu na iste ne postoje ograničenja u smislu stjecanja stvarnih prava na istima.
Psihijatrijska bolnica Ugljan u svom vlasništvu raspolaže sa zemljištem približne površine 14 hektara, dok se same bolničke zgrade sa pomoćnim objektima i drugim sadržajima (kotlovnica, garaža, skladište, praonica rublja i dr.) protežu na oko 5 hektara, navodi se u obrazloženju.

Taj veliki dio neizgrađenog zemljišta u vlasništvu bolnice je neiskorišten i predstavlja dodatno opterećenje za bolnicu u smislu održavanja.

Prostornim planom uređenja Općine Preko i to člankom 80. definirana je postojeća zona javne i društvene namjene - zdravstvena i socijalna (psihijatrijska bolnica) (D3), izvan granica GP naselja, površine 13 ha u k.o. Ugljan.

Člankom 81. navedenog Plana određeno je, između ostaloga, da se dozvoljava rekonstrukcija i dogradnja kompleksa postojeće bolnice unutar zone iz članka 80. predmetnog Plana, te su propisani dodatni uvjeti za gradnju građevina zdravstvenog turizma, novih građevina u funkciji djelatnosti specijalne bolnice te uređenja morskih plaža.

Sukladno navedenom Psihijatrijska bolnica Ugljan namjerava na nekretnini u svom vlasništvu osnovati pravo građenja s domaćom ili stranom pravnom ili fizičkom osobom koja je razvrstana u područje djelatnosti zdravstvene zaštite ili ima sklopljen sporazum s pravnom osobom registriranom za djelatnost zdravstvene zaštite, što bi dodatno omogućilo širenje pružanja zdravstvenih usluga. Nositelj prava građenja bi bio dužan izgraditi nove objekte te komercijalizirati usluge koje bi pružao klijentima (smještaj, hrana, liječenje, rehabilitacija...), dok bi djelatnici bolnice bili zaduženi za pružanje zdravstvenog dijela usluga koje bi se pružale osobama s psihičkim smetnjama.

Očekivanim rastom potražnje za predmetnim uslugama, doći će i do mogućnosti novih zapošljavanja zdravstvenih djelatnika, jedna je od strandardnih dobrobiti koju bi donijela buduća investicija.  

Ona bi kao i ostale trebala pridobiti vijećnike  da daju svoj glas, što nije upitno kada se zna da skupština ima HDZ-ovu većinu.

Najvažnija je ta kako se očekuje se da će razvoj nove djelatnosti pozitivno utjecati na pacijente Psihijatrijske bolnice Ugljan. Dodatni prihodima moći će se  uložiti u uređenje i opremu  Psihijatrijske  bolnice za one koji se lijeće uz pomoć HZZO-a.

Bilo bi to 4.770.000,00 eura, što je početna tržišna vrijednost predmetnog prava građenja na rok od 50 godina,  što je procjena zadarskog Validusa u vlasništvu stalnog sudskog vještaka građevinske struke i procjene nekretnina, Gorana Lovrinova, dipl.ing.građ.

Na otoku Ugljanu neće biti teško naći investitora s obzirom da su se Slovaci udomaćili u Općini Preko i već zauzeli najvrjednije terene među koje spada i ovaj koji pripada Psihijatrijskoj bolnici (šumoviti poluotok). U proteklih 10-ak godina dobivali su pisma namjere potencijalnih investitora a isto tako je puno vremena potrošeno na pripremi natječaja za pravo građanja, kazao je ravnatelj Mavar.