U ponedjeljak 2. listopada 2023 počinje nastava u akademskoj godini 2023./2024.

Tim povodom održat će se susret novog rektora Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Josipa Faričića i studenata prve godine prijediplomskih i integriranih studija:

a) u 9:00 sati susret sa studentima prve godine jednopredmetnih studija i prve godine integriranog prijediplomskog i diplomskog učiteljskog studija (studij u Zadru) u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2, 2. kat);

b) u 10:00 sati susret sa studentima prve godine dvopredmetnih studija (Obala kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, Svečana dvorana, 2. kat)

c) u 12:00 sati susret sa studentima prve godine integriranog prijediplomskog i diplomskog učiteljskog studija na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću.

Susret pročelnika odjela i studenata prve godine jednopredmetnih prijediplomskih studija i integriranih studija održat će se na matičnim odjelima.

Nastava za studente prijediplomskih i integriranih studija te studente druge godine diplomskih studija počinje u utorak, 3. listopada 2023. godine. Nastava za studente prve godine diplomskih studija počinje u ponedjeljak, 9. listopada 2023. godine.