Odvodnja d.o.o. Zadar obavještava javnost da će u četvrtak 19. listopada 2023. započeti radovi na sanaciji retencijskog bazena (uklanjanje pješčenjaka i taloga iz retencijskog bazena) na Obali kneza Trpimira.

Prema planu, vršit će se jaružanje pješčenjaka iz retencijskog bazena na Trpimirovoj obali u trajanju dva do tri dana.

Očekuje se oko 600 tona pješčenjaka kojeg će izvođači radova zbrinuti na deponiji Diklo. Analize su pokazale kako u pješčenjaku nema opasnih tvari, podsjeća direktor Grgo Peronja.

Međutim, pješčenjak koje prolazi oborinskim vodama i dalje će se skupljati u tom bazenu. Tek će dio preuzeti  posljednja faza sustava oborinskih voda.

Nije prvi put da  Odvodnja čisti taj bazen i poručuje građanima kako će biti probema s parkiranjem te mole za strpljenje i razumijevanje.

Čišćenje će izvoditi zadarske firme, a prema procijeni će koštati nešto više od  40 tisuća eura.

Taj posao planirao se i ranije, ali zbog vrućine, osobito za vrijeme oseke kada dolazi do većeg isparavanja nataloženoga, a samim time i neugodnih mirisa, to će biti tek za najavljenih kišnih dana.